NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków – Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

Logo - Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 24.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r.  do godz. 15.00

 

Zakres tematyczny: Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

 

(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019.664 z późn. zm.);

 

Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024

Do udziału w konkursie zapraszamy placówki oświatowe oraz instytucje kultury, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej są wyjątkowe. Celem konkursu jest wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 22 kwietnia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii konkursowej i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: geodezja@mazovia.pl, w temacie wpisując konkurs „Mazowiecki lider cyfryzacji 2024”.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Mazowiecki Lider Cyfryzacji (mazovia.pl)

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu głosowania.

 

Edukacja w Dolinie Radomki – Atlas mięsa

Atlas Mięsa to zbiór aktualnych danych i faktów dotyczących konsumpcji, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Publikacja wyjaśnia problematyczny charakter hodowli zwierząt gospodarskich i wskazuje jej społeczne, etyczne i środowiskowe konsekwencje. Wiemy, że produkcja i spożywanie mięsa cały łańcuch od pola do stołu wpływa bezpośrednio, jak i pośrednio na zmianę klimatu. Sama tylko hodowla i chów przyczyniają się do globalnej emisji gazów cieplarnianych na poziomie 2,0–3,6 mld ton CO2eq/rok, tj. 4–9 razy więcej niż wynosi ludzi, a także problemy wynikające z dominacji wielkich koncernów w produkcji zwierzęcej…..

….Sytuację w Polsce przedstawia pięć rozdziałów poświęconych odpowiednio produkcji mięsa i handlowi, wpływowi chowu zwierząt gospodarskich na klimat i środowisko, nawykom i postawom konsumpcyjnym młodych ludzi oraz zmianie modelu produkcji zwierzęcej. Wyraźnie widać, że Polska wpisuje się w światowe trendy intensyfikacji i uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej, globalizacji oraz liberalizacji handlu mięsem. Choć ciągle mamy wiele małych i średnich gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą i chowem, ich liczba spada. Równocześnie wzrosła liczba pozwoleń na budowę ferm wielkoprzemysłowych. Spożycie mięsa w Polsce zmalało o blisko 6% w ciągu ostatnich pięciu lat, mimo to jego produkcja cały czas wzrasta. Jest to kierunek zgodny ze ścieżką rozwoju polskiego rolnictwa wspieraną przez polskich i europejskich decydentów, tj. uprzemysłowieniem i produkcją mięsa na eksport…..

Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki 

Zapraszamy na seminarium internetowe dotyczące dobrych praktyk Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki w dniu 24 kwietnia 2024 r ., które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.

 

Oferowana jest możliwość interakcji z rówieśnikami z całej Europy oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do potwierdzenia uczestnictwa pod tym linkiem do 5 kwietnia 2024 r .

 

Webinarium ma następujące cele :

  • Dowiedzieć się o praktykach, politykach i narzędziach skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
  • Umożliwić wymianę doświadczeń i inicjatyw lokalnych oraz uczenie się na ich podstawie, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
  • Budować zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodych ludzi wiejskich;
  • Zachęcać i mobilizować członków społeczności Paktu Wiejskiego, aby zaangażowali się w Pakt poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i uczestnictwa w demokracji.
 

Znajdź więcej informacji i przejrzyj roboczą agendę na stronie wydarzenia .

“Atlas Pestycydów 2024”, czyli ile kosztuje nas uprzemysłowienie rolnictwa?

Globalne zużycie pestycydów cały czas zwiększa się. W latach 1990–2017 wzrosło o ok. 80%. Dotyczy to także Polski, w której w ciągu ostatnich 20 lat ich sprzedaż została potrojona. Pestycydy oddziałują niekorzystnie nie tylko na owady i rośliny, przyczyniając się do spadku różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wód i gleb, ale kontakt z nimi stanowi także zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Każdego roku na świecie dochodzi do około 385 mln przypadków zatrucia pestycydami. To tylko niektóre z niepokojących danych przedstawionych w „Atlasie Pestycydów 2024” wydanym przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie, Koalicję Żywa Ziemia oraz Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Z Atlasu płynie też jeden kluczowy wniosek: należy konsekwentnie dążyć do ograniczania stosowania chemicznych pestycydów oraz promować i rozwijać alternatywne rozwiązania.

 

Źródło: https://witrynawiejska.org.pl

Danie Wspólnych Chwil

Rusza rekrutacja do programu „Danie Wspólnych Chwil”! Na Koła Gospodyń Wiejskich czeka 8000 złotych w e-kodzie do Biedronki.

„Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności. Jego zasady są proste – uczestniczące w akcji Koła Gospodyń Wiejskich organizują cykliczne spotkania przy wspólnym stole, na które zapraszają seniorów ze swojej okolicy. Dzięki temu osoby starsze zyskują dodatkową okazję, by spędzić czas z innymi ludźmi, a cała społeczność może się lepiej zintegrować i budować więzi międzyludzkie.

Już od 5 lutego wszystkie Koła mogą się zgłaszać do nowej edycji programu! Dla KGW biorących udział w III edycji projektu przewidziane są dodatkowe aktywności, m.in. spotkania z dietetykiem oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Copyright by Paweł Słabik