NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Dyskusja publiczna nad projektem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

Dyskusja publiczna nad projektem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.  
Raport Polska 2030

W okresie lipiec-wrzesień Zespół Doradców Strategicznych prowadził konsultacje eksperckie Polski 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. W dniu dzisiejszym udostępniamy wszystkie rozdziały strategii.

 
 
Filar Innowacyjności  

 • Innowacyjność  
 • Kreatywność często jest rozumiana jako warunek i wstęp do innowacyjności. Kreatywność to indywidualna zdolność do dokonania krytycznej oceny sytuacji lub działania, twórczego myślenia i umiejętność zaproponowania zmiany. Innowacyjność w takim rozumieniu staje się zjawiskiem, procesem i mechanizmem realizacji kreatywności, czyli wprowadzeniem w życie kreatywnego pomysłu. Między kreatywnością a innowacyjnością jest jeszcze tzw. postawa proinnowacyjna, czyli z jednej strony otwartość na kreatywne pomysły i zmiany, a z drugiej zdolność i determinacja do wprowadzania ich w życie.

  Pełen dokument do pobrania na stronie: www.zds.kprm.gov.pl

   

 • Polska Cyfrowa 
 • Budowa Polski cyfrowej nie jest wyzwaniem technologicznym, lecz cywilizacyjnym. Wymaga synergii działań dotyczących infrastruktury, podaży usług i treści oraz popytu związanego z odpowiednimi kompetencjami i motywacjami. Konieczne jest też zintegrowane myślenie o rozwoju gospodarczym i społecznym, oraz o polaryzacyjnych i dyfuzyjnych skutkach technologii cyfrowych. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wizji rządu dotyczącej metody budowy Polski Cyfrowej w perspektywie 20 lat, uwzględniającej synergię oraz efekty jakie przyniesie takie zintegrowane myślenie. Wizja ta uwzględnia najważniejsze zadania jakim jest pomniejszenie skali odmienności w jakości życia i potencjale wzrostu oraz stworzenie warunków rozwojowych dla młodego pokolenia. W tym sensie dyfuzyjne skutki technologii cyfrowych mają podstawowe znaczenie dla wizji Polski Cyfrowej w 2030 roku.

  Pełen dokument do pobrania na stronie: www.zds.kprm.gov.pl

  Żródło: www.zds.kprm.gov.pl


  ← Archiwum

  Copyright by Paweł Słabik