NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Seminarium LGD Razem dla Radomki: „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Powstanie partnerstwa „Paprykowy Szlak”

W niedzielę 19 sierpnia br. w Przytyku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu oraz Gminą Przytyk przeprowadziły seminarium zatytułowane „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym”. Spotkanie towarzyszyło 13 Ogólnopolskim Targom Papryki, które organizowane są od 1999 roku i mają na celu promocję przednich odmian papryki. Miejsce organizacji tej imprezy nie jest przypadkowe – albowiem Przytyk wraz z okolicznymi gminami – nazywany jest paprykowym zagłębiem. To z tego obszaru pochodzi blisko 80% krajowej produkcji tego smacznego warzywa. W samym Przytyku paprykę uprawia się w około 200 gospodarstwach, a „Papryka Przytycka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z tego regionu.

 

Seminarium rozpoczął Mirosław Ślifirczyk – Starostwa Powiatu Radomskiego, który przedstawił 13 lat tradycji Targów Papryki w Przytyku. W swoim wystąpieniu wskazał jak ważnym elementem jest budowa rozwój produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej” – poprzez dalsze działania związane z możliwością uzyskania certyfikatu unijnego. Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński w swoim przemówieniu wskazał na dotychczasowe sukcesy LGD „Razem dla Radomki” oraz gminy w na polu promocji Papryki Przytyckiej, nadmieniając że dzisiaj tylko produkty najwyższej jakości są w stanie utrzymać się na rynku.

 

Dyskusję uczestników spotkania pobudziło wystąpienie Dariusza Goszczyńskiego – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – który wskazał możliwości rejestracji papryki jako produktu chronionego prawem unijnym. Przedstawił przedsiębiorcom jakie korzyści niesie za sobą ta procedura, dlaczego warto się na nią zdecydować i tworzyć grupy producenckie. Na zakończenie spotkania swoje wystąpienie przedstawił Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza omawiając wpływ budowy partnerstwa na rozwój lokalny, oraz Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek w zakresie „Lokalna Grupa Działania w procesie tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych”.

 

Niewątpliwie wielkim sukcesem niedzielnego spotkania było podpisanie porozumienia partnerskiego „Paprykowy szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka Przytycka” – obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

 

Załączniki:

Papryka Przytycka i jej możliwość rejestracji jako produktu chronionego prawem unijnym – Dariusz Goszczyński z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Partnerstwo a rozwój lokalny – Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 

Lokalna Grupa Działania w procesie tworzenia produktów tradycyjnych i lokalnych – Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Paweł Słabik