NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Nowy projekt LGD

logo_mazowszeRozpoczynamy realizację nowego projektu mającego na celu budować silne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, kreować lokalnych liderów poprzez zawarte w szkoleniu bezpłatne doradztwa, szkolenia, warsztaty i mikro-granty na lokalne inicjatywy społeczne. Projekt „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” mający na celu rozwój organizacji pozarządowych, otrzymał wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania.

  Chcemy budować silne org. pozarządowe, grupy nieformalne, przeszkolić lokalnych liderów, aktywne osoby które przyczynią się do zmian w swoim społeczeństwie lokalnym.Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykażą potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy.

   Continue reading

   Zapraszamy na konferencje: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

   konferencja_wieniawaSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

    Misją realizacji LGD „Razem dla Radomki” jest aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich. W związku z tym podejmujemy inicjatywy skierowane na efektywną realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, publikacji która jest nadrzędnym dokumentem określającym obszary działań założone do realizacji zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz działań związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność – w tym inicjatyw finansowanych z innych źródeł krajowych i unijnych. Continue reading

    Inkubator przetwórstwa lokalnego

    image

    Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska.
     
    Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne, odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej. Zaawansowana forma inkubatora przetwórstwa lokalnego może też służyć przechowywaniu produktów oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej, technologicznej lub marketingowej.
     
    Usługi świadczone przez inkubator będą mogły obejmować również przygotowanie narzędzi informatycznych potrzebnych do sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych przez Internet.

     
    Czytaj więcej

    „Inkubator Kuchenny” Poradnik tworzenia i funkcjonowania

    inkubator kuchenny

    Przedstawiamy Państwu poradnik opisujący praktyczne kroki prowadzące do utworzenia inkubatora kuchennego, zwanego również przetwórczym. Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
     
    Załozeniem inkubatora przetwórczego jest umożliwienie rolnikom i drobnym przetwórcom sprzedaż produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji, a tym samym poszerzy się oferta lokalnych produktów w punktach sprzedaży. Bogactwo zasobów owocowo – warzywnych sprawia, że chcemy, aby były one dostępne przez okrągły rok nie tylko w formie świeżej, ale też przetworzonej.
     
    Pobierz poradnik

    Copyright by Paweł Słabik