NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

List Marszałka Województwa Mazowieckiego ws. planowanego podziału województwa mazowieckiego

Patronaty – Strona 40 – Warszawa i Mazowsze – najnowsze wiadomości w RDC

W ostatnich dniach znów powrócił temat podziału administracyjnego Województwa mazowieckiego. Oczywiście, nie po raz pierwszy. Zazwyczaj politycy podejmują go przed wyborami, czy to samorządowymi, czy parlamentarnymi.

 

Temat podziału jest nośny i zajmuje uwagę opinii publicznej, skupiając ją również na politykach, którzy z takimi hasłami wychodzą. Ponieważ w debacie publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji i stwierdzeń, ważne, aby mieli Państwo dostęp nie tylko do politycznych haseł, ale też do faktów popartych badaniami, wiedzą i doświadczeniem. Wczoraj podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, większością głosów, przyjęliśmy stanowisko w sprawie zachowania integralności administracyjnej naszego regionu. Przedstawiamy mocne merytoryczne argumenty potwierdzające, że jesteśmy silni jako wspólnota, a pomysł wydzielenia Warszawy nie ma racji bytu.

 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyjęta

Oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców województwa mazowieckiego w zakresie udostępnienia nowoczesnych usług elektronicznych i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych wywołują konieczność określenia możliwych do podjęcia aktywności w sferze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Koordynacja działań zapisanych w jednym, strategicznym dokumencie w tym zakresie jest niezbędna do stałego podnoszenia konkurencyjności Mazowsza oraz zapewnienia dobrobytu jego mieszkańcom.

 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego jest dokumentem wskazującym kierunki działania samorządu województwa, które wzmacniają i uszczegółowiają procesy prowadzące do realizacji celów zapisanych w podstawowym dokumencie strategicznym Województwa Mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze. W szczególności przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego będą wspierały wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii, a także poprawę jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Copyright by Paweł Słabik