NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Fundusze UE 2021-2027 na Mazowszu

Po kilkuletniej batalii, strona rządowa w końcu wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza regionalnego w programie Polska Wschodnia. Samorząd województwa zabiegał o to od 11 lat.

Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego planowanych zmian  w Kodeksie wyborczym

Niestety, w tym samym piśmie Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało także, że stolica i okoliczne powiaty decyzją ministerstwa zostają wyłączone z regionalnego wsparcia unijnego w ramach RPO WM.

 

Przyszłość europejskiego rolnictwa ekologicznego

Możemy produkować żywność wysokiej jakości, nie zapominając o szacunku dla natury.

Komisja Europejska w ogłoszonej w maju br. strategii „Od pola do stołu” zakłada, że już za 10 lat jedna czwarta ziem uprawnych w Unii Europejskiej będzie zagospodarowana w systemie ekologicznym.

Unijni rolnicy ekologiczni, w tym również polscy, muszą mieć pewność, że prawo stoi po ich stronie, a administracja unijna i krajowa dbają o to, żeby warunki do rozwoju tego sektora były jak najlepsze.

 

Polskie produkty ekologiczne mogą z sukcesemstać się naszym znakiem rozpoznawczym, tak jak to ma już miejsce w przypadku wielu innych polskich produktów wysokiej jakości.

 

Komunikat. Zasady przyjmowania interesantów w Biurze LGD Razem dla Radomki

Koronawirus-komunikat

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, ogłoszenia w powiecie radomskim czerwonej strefy (od 17.X.2020 ) wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z biurem LGD Razem dla Radomki.

 

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się epidemią, ogłoszeniem czerwonej strefy w powiecie radomskim w trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale także pracowników biura LGD, wprowadzamy trzy formy kontaktu z Biurem LGD. zachęcamy do unikania wizyt w siedzibie lgd i skorzystania z obsługi telefonicznej, mejlowej . Jeśli jednak sprawa wymaga bezpośredniej rozmowy, możliwa jest wizyta w biurze LGD – wówczas prosimy o wcześniejsze umówienie się i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

 

Kontakt z biurem LGD

 

Wszystkie sprawy nadal można załatwiać:telefonicznie – pod numerem (+48) 48 36 58 996elektronicznie – pisząc na adres zarzad@razemdlaradomki.plpocztą tradycyjnąpoprzez punkty podawczy/biuro – czynne poniedziałek godz. 9:00–17:00, wtorek-piątek godz. 8.00-16.00. Janiszew ul.Zielona 127 ; 26-600 Zakrzew

 

Wizyta w biurze LGD

 

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 
  • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem biura LGD
  • przyjmowani pojedynczo
  • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób
 

Prosimy o Państwa zachowanie środków ostrożności i zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

Copyright by Paweł Słabik