NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przyszłość europejskiego rolnictwa ekologicznego

Możemy produkować żywność wysokiej jakości, nie zapominając o szacunku dla natury.

Komisja Europejska w ogłoszonej w maju br. strategii „Od pola do stołu” zakłada, że już za 10 lat jedna czwarta ziem uprawnych w Unii Europejskiej będzie zagospodarowana w systemie ekologicznym.

Unijni rolnicy ekologiczni, w tym również polscy, muszą mieć pewność, że prawo stoi po ich stronie, a administracja unijna i krajowa dbają o to, żeby warunki do rozwoju tego sektora były jak najlepsze.

 

Polskie produkty ekologiczne mogą z sukcesemstać się naszym znakiem rozpoznawczym, tak jak to ma już miejsce w przypadku wielu innych polskich produktów wysokiej jakości.

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik