NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Czym jest polska wieś? — Raport

Jednym z najlepszych źródeł wiedzy na temat dynamicznie zmieniających się polskich obszarów wiejskich, jest „Raport o stanie wsi”, wydawany co dwa lata na zamówienie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Kolejna jego edycja, Polska wieś 2022, została niedawno udostępniona szerokiemu gronu odbiorców.

 

Konsultacje projektu Planu włączania partnerów do FEPW

Instytucja Zarządzająca dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, mając na uwadze istotną rolę zasady partnerstwa w perspektywie 2021-2027 oraz w efekcie sugestii Komisji Europejskiej, opracowała projekt Planu włączania partnerów do FEPW. Zapraszamy do konsultacji dokumentu, który znajdą Państwo w załączniku do wiadomości.

 

Uwagi do dokumentu należy przesyłać na adres SekretariatKMFEPW@mfipr.gov.pl wg załączonego formularza do 2 sierpnia br.

 

Podsumowanie procesu konsultacji zostanie zamieszone na stronie internetowej Programu.

 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa, wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych”.

 

Materiał przygotowany przez „Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim”, działający przy wojewodzie mazowieckim.

 

Dofinansowanie SME Fund

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

 

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna?

 

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować różne aktywa, na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.

 

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP

 

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

 

Copyright by Paweł Słabik