NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa, wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych”.

 

Materiał przygotowany przez „Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim”, działający przy wojewodzie mazowieckim.

 

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik