NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Innowacje kluczem do rynkowego sukcesu firmy.

Ten e-book jest zapisem naszych wieloletnich doświadczeń w obszarze rozwijania innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań do zwiększania konkurencyjności firm.


Dzięki trzem częściom tego e-booka dowiesz się:

  • dlaczego to innowacje są kołem ratunkowym dla Twojej firmy, dryfującej na nieprzewidywalnym morzu rynku?
  • w jaki sposób możesz zacząć generować innowacje dla swojego biznesu?
  • jak możesz pokonać najczęstsze błędy, które powstają przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań we współpracy startupu z dużymi firmami?

Do wielu wskazówek wplatamy też przykłady naszych działań i inicjatyw, dzięki którym zobaczysz, jak zaproponowane rozwiązania funkcjonują w praktyce.

 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków LGD: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 29.12.2022 r. do dnia 13.01.2023 r.  do godz. 15.00

 

Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. VI edycja programu będzie realizowana od marca do września 2023 r.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy mazowieckich producentów żywności do udziału w XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2022.

 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskichstowarzyszeniagospodarstwa agroturystycznegospodarstwa ekologiczneosoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności, przetwórstwa oraz promocji mazowieckich wyrobów.

 

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022.

 

Copyright by Paweł Słabik