NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przypominamy o trwającym naborze wniosków LGD: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 29.12.2022 r. do dnia 13.01.2023 r.  do godz. 15.00

 
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik