NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Warsztaty Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury

Serdecznie zapraszamy na 3 najbliższe spotkania warsztatowe w zakresie: Rozwój i opracowanie koncepcji Smart Village przy wykorzystaniu zasobów i obszaru kultury. Inspiracje i innowacje połączone z prezentacją dobrych praktyk. Spotkania odbędą się w terminach:

  • 24.07.2023 r. godz. 18.00 – Skrzyńsko – Świetlica Wiejska
  • 24.07.2023 r. godz. 20.00 – Chruślice – Świetlica Wiejska
  • 25.07.2023 r. godz. 19.00 – Jedlińsk – Sala OSP
 

Serdecznie zapraszamy. Warsztaty poprowadzi Cezary Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Warsztaty organizowane są w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki” dla projektu współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jakie są najnowsze trendy w innowacyjności?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowały najnowszy raport pn. „Monitoring trendów w innowacyjności”. Jest to jedno z działań realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, a także na poprawę jakości życia ludzi. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI (Narodowy System Innowacji) są uznawane za wysoko rozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 

Raport jest czternastym opracowaniem dotyczącym monitoringu trendów krajowych i światowych. W jego skład wchodzą trzy części. Pierwsza z nich przybliża nowości w NSI krajów ujętych w poprzednich raportach z monitoringu trendów. Druga część raportu stanowi opis NSI wybranego kraju (Brazylii) w odniesieniu do jego mocnych i słabych stron, strategicznych celów oraz otoczenia instytucjonalnego. Ostatnia część prezentuje wybrane trendy społeczne, gospodarcze i technologiczne (technologie kwantowe, chatboty i modele językowe).

 

Prezentujemy firmę utworzoną w ramach dotacji od LGD Razem dla Radomki” MM Michał Niewadzisz Fotografia i Wypożyczalnia

MN Michał Niewadzisz to firma utworzona w miejscowości Wieniawa w 2022 roku, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł od  LGD Razem dla Radomki na start działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja pn. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego „MN” świadczącego usługi fotodokumentacji oraz zakup wyposażenia została zrealizowana w 2023 roku. Firma Pana Michał świadczy usługi wynajmu fotolustra na imprezy okolicznościowe, napisów LED ,a także dokumentacją foto i wideo za pomocą drona.

 

Zapraszamy na stronę firmy Pana Michała: https://www.facebook.com/MNphooto

Akademia Analizy Behawioralnej

Dezinformacja to wyzwanie współczesnego świata. Statystyki pokazują, że dezinformacja i kłamstwa są coraz większym problemem. Według badania przeprowadzonego przez Edelman Trust Barometer w 2021 roku, 76% respondentów uważa, że media społecznościowe stanowią zagrożenie dla demokracji, a 61% uważa, że nie można im ufać. Innym badaniem, przeprowadzonym przez organizację Ipsos MORI w 2019 roku, wykazało, że tylko 40% ludzi ufa informacjom, które widzi w internecie, a tylko 26% ufa informacjom przekazywanym przez polityków. Według raportu Amnesty International z 2020 roku, kłamstwa i dezinformacja były wykorzystywane przez rządy, partie polityczne i grupy interesu w co najmniej 90 krajach w ciągu ostatnich pięciu lat. Z biegiem czasu coraz więcej badań pokazuje, że dezinformacja i kłamstwa są rzeczywistymi wyzwaniami, którym należy świadomie przeciwdziałać.

 

Akademia Analizy Behawioralnej to nowość na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane we współpracy z Insitute of Nonverbal Communication, partnerem strategicznym studium.

 

Copyright by Paweł Słabik