NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Grudzień 2012

01.12.2012

Pragniemy poinformować iż do Partnerstwa “Paprykowy Szlak” przystąpiła Gmina Wyśmierzyce.
 
Gmina Wyśmierzyce położone jest w zachodniej części powiatu białobrzeskiego w subregionie radomskim w dolinie rzeki Pilicy. Ogólna powierzchnia Miasta i Gminy Wyśmierzyce wynosi około 10431 ha, co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu białobrzeskiego i zamieszkuje go 2886 osób.
Na obszarze gminy coraz bardziej popularna staje się uprawa różnych gatunków papryki, głównie czerwonej i zielonej.

 


 

03.12.2012

Serdecznie zachęcamy Państwa do współredagowania serwisów internetowych Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.
 
Portale RazemDlaRadomki.pl, wDolinieRadomki.pl oraz InnowacyjnaRadomka.pl miesięcznie odwiedza ponad 18 tysięcy internautów. Są one popularnymi witrynami wśród mieszkańców naszego regionu, którzy poszukują najważniejszych informacji związanych z życiem naszych „małych ojczyzn”.
 
Za pomocą naszych witryn internetowych możemy informować o wydarzeniach które mają miejsce w Państwa miejscowościach. Chętnie przedstawimy ciekawe inicjatywy odbywające się w placówkach kulturalnych, oświatowych; projekty i działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a także również te, które realizują przedsiębiorcy czy osoby prywatne.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy kierować materiały na adres mailowy stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl.
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
Cezary Adam Nowek

 


 

04.12.2012

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Już dziś mogą Państwo dołączyć do projektu – wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.elearning-szkolenia.eu.
 
Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

 
E – learning jest prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i Internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i pozaformalnej. Pozwala nam na uczestniczenie w kursie czy szkoleniu bez konieczności fizycznej obecności na Sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki. E – learning daje nam dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas oraz dopasować godziny zajęć do naszego planu dnia.
 
Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

 


 

06.12.2012

Zapraszamy do odwiedzenia nowo otwartej strony internetowej PaprykaPrzytycka.eu.
Znajdą tam Państwo między innymi informacje na temat odmian i uprawy Papryki, Papryki Przytyckiej jako Produktu Tradycyjnego, Partnerstwa „Paprykowy Szlak”.
 
Serdecznie zapraszamy!

 


 

06.12.2012

W dniu 27.11.2012r. w Zwoleniu zostało zawarte porozumienie Zwoleńskiej Sieci Współpracy w ramach realizacji projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Celem Zwoleńskiej Sieci Współpracy jest tworzenie warunków dialogu, komunikacji i rozwój współpracy przedsiębiorców, samorządu lokalnego, stowarzyszeń i instytucji naukowych dla zwiększenia adaptacyjności, innowacyjności i konkurencyjności. Obszar działania obejmuje województwo mazowieckie.
 
To drugie po „Paprykowym szlaku” drugie partnerstwo powstałe w trakcie realizacji projektu. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”

Czytaj więcej

 


 

06.12.2012

W ramach realizacji projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji” w dniu 04.12.2012 r. powstało kolejne, trzecie już Partnerstwo pod nazwą „Piaskowiec Szydłowiecki”.
 
Głównym celem Partnerstwa jest propagowanie i promocja tegoż właśnie Piaskowca.

 


 

07.12.2012

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 o godzinie 11.00.
 
Walne Zebranie Członków poprzedzi seminarium nt. „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2020 r.
 
Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Statutu LGD a także dokonany zostanie wybór władz stowarzyszenia.
 
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

11.12.2012

W poniedziałek 10 grudnia w Domu Kultury w Przysusze odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które poprzedziło seminarium poświęcone zagadnieniu „CLLD: Rozwój kierowany przez lokalne społeczności – jak wykorzystać nowe możliwości przez LEADERA w latach 2014-2012 r.”, a także wystąpienie Pana Radosława Gutowskiego nt. „Szansa fotowoltaiki w warunkach polskich” zorganizowane w ramach realizowanego przez naszą organizację projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawione zostały sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Statutu Stowarzyszenia. W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.
 
Członkowie Stowarzyszenia dokonali również wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem LGD „Razem dla Radomki” został ponownie wybrany Pan Cezary Adam Nowek, Przewodniczącym Rady LGD „Razem dla Radomki” – Pan Sławomir Białkowski, a Przewodniczącym komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Walczak.

 


 

13.12.2012

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej zaprasza na kolejne z cyklu spotkanie nieformalne przedsiębiorców: Eksperci dla przedsiębiorców.
 
Tym razem gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą eksperci ZPWiM między innymi:

 • prof. SGH dr hab. Anna Dąbrowska
  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
  Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa

Według badań zrealizowanych pod koniec roku 2011 przez działające przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej, jednym z najwyżej cenionych przez przedsiębiorców sposobów pozyskiwania informacji biznesowej są spotkania nieformalne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zaplanowaliśmy dla Państwa cykl spotkań biznesowych, które będą okazją do wzajemnego poznania się, jak również wymiany informacji i doświadczeń.
 
Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2012 r. w warszawskim klubie ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 19, o godz. 17.00.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: renata.pawlowska@zpwim.pl lub telefonicznie 22 887 64 20.
Liczba miejsc ograniczona.
W trakcie spotkania zapewniamy ciepły bufet.

 


 

15.12.2012

Fotowoltaika znajduje obecnie coraz powszechniejsze zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów, z dwóch głównych powodów: ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).
 
Przedstawiamy Państwu prezentacje Pana Radosława Gutkowskiego pt „Szanse Fotowoltaiki w warunkach polskich – region radomski”, w której można się dowiedzieć dlaczego właśnie warto wybrać ten rodzaj energii.
W prezentacji można przeczytać o początkach fotowoltaiki, jej zaletach, a także ogólnie przedstawiona jest fotowoltaika od strony technicznej.
 
Nasuwa się pytanie dlaczego właśnie w regionie radomki? Odpowiedź na to pytanie, a także to jak nasz region wypada pod względem nasłonecznienia w porównaniu do innych regionów w Polsce też znajdą Państwo w prezentacji.
 
Zapraszamy do Lektury

Zobacz Prezentacje

 


 

16.12.2012

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” . Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Już dziś mogą Państwo dołączyć do projektu – wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.elearning-szkolenia.eu.
 
Przypominamy!
 
Dla najaktywniejszych uczestników projektu przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci tabletów multimedialnych oraz stron internetowych!
Termin udziału w szkoleniach mija 20 grudnia 2012 roku.
 
Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

 


 

20.12.2012

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraz ze Starostwem Powiatu Przysuskiego, Starostwem Powiatu Radomskiego, Starostwem Powiatu Szydłowieckiego, Starostwem Powiaty Zwoleńskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji zamykającej i podsumowującej projekt „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” dofinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Spotkanie odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. w godzinach 11:00 – 13:30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy ul. Mokra 2

 

28.12.2012

Ukazał się nowy, czwarty numer biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W numerze znajdziemy wiele interesujących artykułów w tym m.in.: najważniejsze skutki Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiej wsi; rozstrzygnięcie konkursów współfinansowanych z Planu działania SC KSOW; Realizacja Projektu Flagowego w ramach Strategii Regionu Morza Bałtyckiego, Sielskie wakacje w kujawsko-pomorskiej zagrodzie, wydarzenia w Regionach.
 
Biuletyn mogą Państwo pobrać
tutaj
 
Zachęcamy Państwa do lektury!

 


 

28.12.2012

Z wielką przyjemnością informujemy, iż konkurs organizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” na najlepsze prace licencjackie, doktoranckie i magisterskie poświęcone tematyce związanej z gminami tworzącymi Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew został rozstrzygnięty!
 
Na konkurs zgłoszonych zostało 5 prac (2 w kategorii prac licencjackich, 3 w kategorii prac magisterskich). Z uwagi na niewielką liczbę nadesłanych prac Komisja, zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła dla wszystkich zgłoszonych prac przyznać jedną nagrodę. Prace zostały ocenione bez podziału na kategorie, dlatego wobec powyższych postanowień nie zostały przyznane odrębne nagrody dla kategorii prac magisterskich i prac licencjackich.
 
Nagroda główna – komputer multimedialny – został przyznany dla Pani Agaty Świątkowskiej za prace pt. „Rodzina Podlodowskich na tle szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku”.
 
Wyróżnienie (nagrody którymi są publikacje regionalne) zostało przyznane dla Pani Anny Cieślak – autorce pracy „Aktywność społeczeństwa w lokalnych grupach działania na podstawie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

 


 

28.12.2012

Z przyjemnością informujemy, iż konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu: E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach został rozstrzygnięty.
 
Wśród laureatów konkursu znalazły się organizacje pozarządowe które otrzymały nowoczesne strony internetowe wyposażone w panel administracyjny do zarządzania treścią. Wśród nich wyróżniliśmy Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre Viribus Unitis.
 
W drugim konkursie wybranych zostało 4 najaktywniejszych uczestników szkoleń, którzy otrzymali nowoczesne tablety multimedialne. Laureatami konkursu dla osób indywidualnych zostali: Iwona Górecka, Magdalena Stawczyk, Milena Łochnicka, Danuta Żuchowska.
 
Zwyciężcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji działań związanych z rozwojem swoich społeczności lokalnych!

 


 

30.12.2012

Jest wielkości dużej mikrofalówki i w kilka godzin może wydrukować dowolny przedmiot z plastiku (o rozmiarze nie większym niż 225×145×150 mm). Trzeba tylko wgrać plany i wcisnąć guzik „drukuj”. Dzięki niej każdy może stworzyć kształt, jaki sobie wymarzy, a może nawet założyć w domu minifabrykę.
 
Jak działa? Zwykła drukarka kładzie na papier cienką warstwę tuszu. Drukarka 3D nakłada więcej warstw i łączy je ze sobą. Warstwa po warstwie tworzy trójwymiarowy obiekt. Może używać różnych tworzyw – gipsu, wosku, metalu, ceramiki albo, jak Replicator, plastiku.

 
Ta technologia używana jest w przemyśle już od ładnych kilkunastu lat – np. chyba każdy z gadżetów elektroniki domowej, które nas na co dzień otaczają, narodził się najpierw w postaci „wydrukowanego” prototypu. Architekci drukują modele domów, a dentyści – sztuczne szczęki i aparaty (klamerki) na zęby. Tak jest prościej, taniej, szybciej.
 
The MakerBot Replicator to jedna z pierwszych drukarek 3D w przystępnej cenie do domowego użytku. Pamiętam, że kiedy chodziłem do podstawówki, zbierałem niewielkie plastikowe figurki zwierząt. Nie udało się wszystkich skompletować, brakowało mi mrówkojada i nigdzie nie mogłem go znaleźć. W kioskach można było kupić słonia, żyrafę, zebrę etc., ale mrówkojada nie było. W drukarce 3D mógłbym sobie go po prostu wydrukować, a także wiele innych zwierząt, których ta kolekcja w ogóle nie przewidywała. Moi synowie z radością drukowaliby sobie figurki do gier RPG. To praktyczna realizacja „zaczarowanego ołówka” ze starej kreskówki, który materializował wszystko to, co zostało nim narysowane.
 
Drukarki 3D to zwiastun kolejnej rewolucji w światowym przemyśle. Pierwsza wiązała się z industrializacją, taśmą fabryczną i masową produkcją wszelkich dóbr, dzięki czemu było nas stać na coraz więcej po coraz niższych cenach. Ale ucierpiała na tym różnorodność i jakość. Dewizą Henry’ego Forda, który stworzył pierwszy seryjny samochód dla przeciętnej amerykańskiej rodziny, było: „możesz otrzymać samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny”. Rzemiosło polegające na robieniu rzeczy jednostkowych, unikalnych i na miarę przetrwało dziś prawie wyłącznie jako usługa dla zamożnych. Teraz – dzięki drukarkom 3D – ma szansę odrodzić się w nowej formie. Tak samo, jak w przypadku zaczarowanego ołówka, możliwości tej technologii ogranicza jedynie wyobraźnia. Teoretycznie ta technika nie ma granic – drukować będzie można wszystko, łącznie z gotowym samochodem.

 


 

Copyright by Paweł Słabik