NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Kwiecień 2013

02.04.2012

Cykl konferencji skierowany jest do sektora biznesu, samorządów oraz organizacji działających na rzecz obu tych grup. W skali 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa sześć imponujących wydarzeń o tematyce bezpośrednio związanej z energią konwencjonalną, niekonwencjonalną, bezpieczeństwem energetycznym, zrównoważoną polityką energetyczną, ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zaawansowanymi technologiami. Celem cyklu konferencji jest przekazywanie wiedzy merytorycznej, wymiana doświadczeń i poglądów oraz upowszechnianie stosowania innowacyjnych rozwiązań branżowych.
 
Sesje panelowe zostały zaplanowane dla grup zainteresowanych konkretną tematyką, co umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń w profesjonalnym gronie. Wiedzą i doświadczeniem w trakcie konferencji będą dzielić się dziedzinowi eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Głos zabierze 100 ekspertów, zaś cały cykl zgromadzi ok. 2000 uczestników.
 
Ambicją cyklu konferencji jest transfer wiedzy, integracja środowiska biznesowego, inspiracja do współpracy i zachęcenie do budowania partnerskich relacji między uczestnikami cyklu konferencji Programu Energia i Środowisko.

Pobierz program konferencji

 


 

02.04.2012

Zapraszamy do odwiedzin V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbędą się w dniach 05.04.2013 r. – 07.04.2013 r. w Kielcach, podczas którego na wspólnym stoisku Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza zaprezentuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która promować będzie dziedzictwo kulturalne i kulinarne naszego pięknego regionu, jak również turystykę obszaru gmin LGD, przedsiębiorstwa z branży turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców. Targi organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w tym ubiegłym roku było blisko 30 tysięcy osób.
 
Przez okres trzech dni Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pełniące funkcję koordynacyjną wśród LGD z terenu południowego Mazowsza przygotuje dla zwiedzających poczęstunek związany z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru. Odwiedzający będą mogli spróbować pysznych dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, spróbować wyrobów wędliniarskim – w tym Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Szynki Zdziechowskiej” i „Salcesonu Wizytowego” przygotowanych przez Gospodarstwa Państwa Pysiak, przetworów paprykowych, tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn, czy naturalnie mętnych soków – Smakusia z Doliny Radomki. Przeprowadzone zostaną również warsztaty pokazowe z rękodzieła ludowego.
 O
prócz naszego Stowarzyszenia podczas targów zaprezentują się Lokalne Grupy Działania „Wspólny Trakt”, „Dziedzictwo i Rozwoj”, „Zapilicze” „Na Piaskowcu”, „Wszyscy Razem” oraz zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich z ich terenu. Targi AGROTRAVEL 2013 to doskonała okazja do promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej oraz spotkań i rozmów z touroperatorami, jak i z bezpośrednimi odbiorcami oferowanych produktów i usług. W programie targów przewidziano prezentacje ofert atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje potraw regionalnych, konkursy dla wystawców i zwiedzających. Imprezie towarzyszyć będzie Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”. Podczas tegorocznej edycji targów na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentuje się ponad 120 wystawców, w tym 16 polskich regionów, , Lokalne Grupy Działania, organizacje turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, prywatni przedsiębiorcy działający w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz wystawcy z zagranicy.

 


 

05.04.2012

 


 

09.04.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 04.2013 r. do 17.05.2013 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

Czytaj więcej

 


 

10.04.2012

Kampania informacyjna pt. „Wsparcie dla biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc jeszcze dostępne środki unijne?”, skierowana jest do polskich przedsiębiorców. Jej celem jest poinformowanie nt. instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego. Od 15 kwietnia do końca czerwca w całej Polsce odbędzie się 16 spotkań, na których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w innowacyjną działalność gospodarczą.
 
Organizatorami kampanii są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” działający przy Związku Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
 
Rok 2013 jest czasem szczególnym. Z jednej strony jest to kontynuacja obniżonej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców, spowodowana ogólną trudną sytuacją, wynikającą z europejskiego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony, zgodnie z regulacjami i umowami międzynarodowymi, to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na przedsiębiorców czeka jeszcze prawie trzy miliardy złotych z funduszy strukturalnych. Do tego należy dodać kolejne trzy miliardy złotych, w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Informacja i możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów wesprze przedsiębiorców w pokonaniu spowolnienia gospodarczego. W ramach kampanii planujemy objąć działaniami wszystkie województwa. Patronat Honorowy nad projektem objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński.
 
Inauguracja kampanii odbędzie się 15 kwietnia 2013 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie o godzinie 10:15.
Podczas konferencji z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania:

 • Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?
 • Gdzie i kiedy ubiegać się o ostatnie unijne dotacje dla firm?
 • Gdzie i jak można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje?
 • Gdzie i jak sfinansować działalność nowopowstałego biznesu?
 • Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc według kolejności nadsyłania na adres: rejestracja@cpb.pl

Czytaj więcej

 


 

13.04.2012

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) w dniu 24 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Przytyk przy ul. Zachęta 57 (sali posiedzeń Rady Gminy Przytyk) organizuje spotkanie szkoleniowe dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnej procedury naboru i wyboru operacji stosowanej przez LGD „Razem dla Radomki”, poszerzenie wiedzy i aktualizację zagadnień z zakresu lokalnej strategii rozwoju (LSR).

  Program szkolenia:
 • weryfikację celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz rodzaje wspieranych operacji w ramach budżetu LSR,
 • proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – rola Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu,
 • regulamin funkcjonowania Rady LGD (przebieg posiedzenia Rady, karty ocen, oświadczenia, procedura wykluczenia, listy operacji, analiza lokalnych kryteriów wyboru),
 • nabory tematyczne – procedura i zasady prawidłowej oceny operacji wg karty oceny ,
 • przebieg procesu oceny zgodności i wyboru operacji przez Radę LGD – ocena operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Udział w spotkaniu nowo wybranych członków Rady LGD jest obligatoryjny. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu telefoniczne pod nr 048 38 58 996 lub e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

13.04.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

 

 • „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
 • „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
 • „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
 • „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakłady doświadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.

 

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” i w kategorii „Technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą.

 

Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do 24 maja 2013 roku

Czytaj więcej

 


 

17.04.2012

Choć korzystanie z wiedzy konsumentów w procesie tworzenia produktów nie wydaje się dziś czymś nowym to wciąż wiele się w tym obszarze zmienia. Dzięki przemianom jakie następują w społeczeństwie a także dzięki dynamicznemu rozwojowi różnych narzędzi internetowych pojawiają się nowe sposoby angażowania konsumentów i korzystania z ich zbiorowej wiedzy. Jednym z najbardziej innowacyjnych trendów w zakresie interakcji z konsumentami jest crowdsourcing, czyli czerpanie z tłumu.
 
Potencjał zastosowania crowdsourcingu oraz wyzwania, jakie stoją przed firmami, które decydują się na ten rodzaj interakcji z konsumentami przedstawione zostały podczas konferencji „The Future of Crowdsourcing“, która odbyła się 12 kwietnia 2013r. w Warszawie.
Zdaniem Shelley Kuipers, CEO Chaordix z Kanady znajomość rynku dla wielu firm może być pewnego rodzaju „białą bronią” dzięki której komunikują klientom swoją otwartość i odpowiedź na ich potrzeby, jak ma to miejsce m.in. w przypadku Procter&Gamble i American Airlains, które wprowadzają innowacje dzięki angażowaniu swoich klientów. Wskazuje możliwości rozwoju poprzez „crowd intelligence”. Zachęca do tego aby pozwolić konsumentom, wraz z zespołem odpowiadającym w firmie za innowacje, na autentyczne zaangażowanie się w proces tworzenia nowych produktów i usług a z pewnością odwdzięczą się kreatywnością i lojalnością.
 
Polskie doświadczenia w zakresie crowdsourcingu przedstawiła Katarzyna Prus-Malinowska z BZ WBK. Bank Pomysłów to otwarta platforma komunikacji BZ WBK z klientami. Jej celem jest zbieranie pomysłów zmierzających do ulepszenia usług świadczonych przez bank w zakresie bankowości elektronicznej. Serwis umożliwia wyrażanie opinii, pomysłów, sugestii, komentowanie innych wpisów. Bank otworzył się na współtworzenie. Na portalu zarejestrowanych jest obecnie 7 tys. użytkowników, zgłoszono 4 tys. pomysłów, z czego 500 zostało wdrożonych (tj. 13%) oraz prawie 10 tys. komentarzy równie cennych jak same pomysły. W ciągu miesiąca portal odwiedza ok. 70 tys. użytkowników. Dane te pokazują, że włączanie społeczności w proces tworzenia i rozwijania produktu jest możliwe również w naszym kraju.
Do czynników sukcesu crowdsourcingu zaliczyła m.in. otwartość firmy, interakcję ze społecznością i wdrożenie rozwiązania. Potrzebna jest też wizja tego jak będzie przebiegać proces innowacji aby nie stracić pomysłów (najlepiej aby powiązana była ze strategią firmy). Ważna jest grupa docelowa, która powinna znać nasz produkt i będzie chciała wejść z nami w interakcję a także będzie potrafiła komunikować swoje oczekiwania. Z kolei osoby zajmujące się tym obszarem w firmie powinny posiadać skłonność do ryzyka, być otwarte, kreatywne, chcące się uczyć, rozwijać. Firma powinna jasno sprecyzować komunikat do społeczności isystematycznie pobudzać jej kreatywność i zaangażowanie poprzez formułowanie nowych, konkretnych zadań. Firma musi być tez przygotowana na sytuacje kryzysowe, np. kiedy internauci zbyt długo czekają na wdrożenie zgłoszonego pomysłu. Użytkownicy chcą prowadzić dialog oparty na autentyczności dlatego ważne jest aby spełniać obietnice. Jeśli nie jest możliwe wdrożenie pewnych rozwiązań lub można to zrobić jedynie częściowo, trzeba to społeczności komunikować. Taki proces buduje więzi – bezcenny aspekt współpracy.

Czytaj więcej

 


 

23.04.2012

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorców sektora MŚP, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, centrów transferu technologii na III seminarium informacyjne pt.:

„Rozwijanie współpracy i dialogu między biznesem a nauką – umowa partnerska”

które odbędzie się  25 kwietnia 2013 roku, w godz.: 10:00 – 12:00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, (budynek UNIWERSAL, za Rotundą) sala nr 4 (III piętro)

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest częścią projektu Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji, współfinansowanego ze  środków EFS

Zaproszenie i program seminarium

 


 

23.04.2012

Zdrowa, ekologiczna żywność, wyroby regionalne nasze rodzime i ze świata czekały na gości drugiej edycji Targów Produktów Regionalnych „Regionalia”, które odbyły się w miniony weekend w Centrum Targowym MT w Warszawie. Wydarzenie poświęcone są szeroko pojętej zdrowej i ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym. Mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Tegoroczne targi połączoną z największą polską imprezą turystyczną – Targami Turystyki i Wypoczynku LATO.

 

W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” które na swoim stoisku zaprezentowało przedsiębiorców z terenu naszych gmin: Piekarnię „Wacyn”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Ted” z Przytyka, Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz – producenta naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny”. Zaprezentowane zostały liczne materiały promocyjne i informacyjne (publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gadżety, ulotki i broszury promujące wypoczynek w Dolinie Radomki). Każdy z gości odwiedzających nasze stoisko mógł spróbować przepysznych produktów tradycyjnych: szynki szlacheckiej, salcesonu wizytowego, produktów regionalnych: golonki pieczonej, szynki surowo-dojrzewającej, miodów odmianowych, jak również wyrobów piekarniczych – chleba żytniego z żurawiną, chleba gryczanego z ziemniakami. Dużym powodzeniem cieszyły się też naturalnie mętne soki jabłkowe.

 

Wydarzenie to stanowi różnorodny katalog wyrobów, które wytwarzane są często według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenia, na bazie lokalnych surowców i w sposób przyjazny dla środowiska. „Regionalia” to jednak nie tylko żywność, ale też inne wyroby. Odwiedzający targi mogli znaleźć tutaj m.in. biżuterię, naturalne kosmetyki, miody, wyroby rzemieślnicze, modę inspirowaną folklorem, wina i browary, a także produkty z całego świata. Targi promują skarby natury i danego regionu . Są znakomitym miejscem do nawiązania nowych kontaktów i wypromowaniem marki.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z „Regionaliów”!

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia
LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia LGD na Targach Produktów Regionalnych Regionalia

 


 

25.04.2012

Piaskowiec Szydłowiecki zaprasza na I Szydłowieckie Targi Piaskowca, które odbędą się w Szydłowcu w dniu 2 maja 2013 roku na Targowisku Miejskim przy ul. Strażackiej.
 
Podczas imprezy będzie można obejrzeć szeroki asortyment produktów firm kamieniarskich z powiatu szydłowieckiego, porozmawiać z wykonawcami, zajmującymi się murowaniem z kamienia, montażem elewacji i wykończeń kamiennych.
 
Program Targów:

 • 10.00 – Otwarcie I Szydłowieckich Targów Piaskowca
 • 10.30 – Występy zespołów folklorystycznych, degustacja potraw regionalnych
 • 12.00 – Prelekcje na temat „Walory i zastosowanie Piaskowca Szydłowieckiego” oraz „Zabezpieczenie piaskowca przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi”
 • 18.00 – Zakończenie

 
 


 

25.04.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.
 
Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
O dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach niniejszego Działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP działające mniej niż 2 lata.
 
Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.
W ramach dotacji przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na prowadzeniu biznesów internetowych, świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. W ramach dotacji można otrzymać fundusze na stworzenie m.in. polskiego Faceboook’a, portalu społecznościowego, serwisu randkowego, wyszukiwarki firm.
 
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci

 


 

29.04.2012

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie„Przewodnik po innowacjach społecznych”
 
We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na politykę społeczną, zdrowotną i zatrudnienia, ale musimy także zmienić podejście do edukacji, szkoleń i rozwijania umiejętności, wspierania przedsiębiorczości, polityki uprzemysłowienia, rozwoju miast i wielu innych zagadnień, aby zapewnić rozwój zrównoważony społecznie i środowiskowo, zatrudnienie i wysoką jakość życia w Europie”.
 
Na potrzeby tego przewodnika „innowacje społeczne” określono jako wszelkie innowacyjne działania o zdecydowanie społecznych celach (w przeciwieństwie do celów jedynie technologicznych lub biznesowych).
 
Wiele wcześniejszych inicjatyw, od „Europejskiej agendy cyfrowej” do funduszy strukturalnych, zostało przedstawionych jako działania w tym celu. Zaprezentowano także liczne przykłady projektów współfinansowanych, sytuując je w kontekście strategii Europa 2020. Wśród nich znaleźć można działania Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, który od kilku lat aktywnie rozwija inicjatywy w zakresie innowacji społecznych.
 
Przedstawiciele regionalnych władz publicznych znajdą w przewodniku wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań.
 
Wskazówki te zostały podsumowane w końcowej części publikacji, w postaci przydatnego przewodnika obejmującego 10 punktów.
Mamy nadzieję, że przewodnik okaże się użyteczny i będzie szeroko wykorzystywany.

Źródło: Portal Innowacji

 


 

30.04.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Termin: 7 maja 2013 r., godz. 9.30
Miejsce:Warszawa, Centrum Szkoleń i Konferencji, ul. Wolska 43, Budynek Almamer – V piętro, sala Alfa

Tematyka spotkania zgodna z programem podanym poniżej.

Program spotkania pobierz plik (198kB)

Formularz rejestracyjny (link)

Źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 


 

Copyright by Paweł Słabik