NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Lipiec 2013

04.07.2013

Papryka

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.   W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.   Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

  I. dania gorące z papryki, II. dania zimne z papryki, III. przetwory (i nalewki) z papryki.

Nadesłane przepisy ze wskazaniem ich autorów zostaną zamieszczone w publikacji elektronicznej poświęconej produktowi tradycyjnemu obszaru – Papryce Przytyckiej, przygotowanej przez LGD „Razem dla Radomki”.   Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną laury pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe w postaci kosza produktów tradycyjnych.   Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy wraz z zdjęciem/zdjęciami potrawy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: «Razem dla Radomki», ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom lub na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl albo faxem (048) 38 58 996. Na zgłoszenia czekamy do 07.08.2013r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 sierpnia 2013r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

 

Pobierz Formularz Zgłoszenia Pobierz Regulamin Konkursu

 


 

08.07.2013

LEWIATAN

Wzajemny szacunek i zrozumienie dla stanowisk prezentowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego, formułowanie wzorców umownych z należytą starannością, przewidujących warunki i tryby zmiany umowy w trakcie realizacji inwestycji, opracowanie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej i dokumentacji przedsięwzięcia oraz posługiwanie się przez zamawiających przy ocenie ofert również pozacenowymi kryteriami oceny – to niektóre z 21 podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się inwestorzy planujący realizację przedsięwzięć budowlanych. Zasady te zostały zebrane w Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych – publikacji opracowanej przez grono ekspertów z branży infrastruktury i konsultowanej wśród inwestorów i wykonawców. Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z ekspertami Związku Pracodawców Branży Infrastruktury – autorami Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2013r, w Villa Foksal, ul. Foksal 3/5 w Warszawie.   Ramowy program konferencji:

 • 10.00 – 10.30 Rejestracja gości i kawa powitalna
 • 10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji – Jacek Całus prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 10.45 – 12.15 Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych:
 • 12.15 – 12.30 Przerwa
 • 12.30 – 13.30 Dyskusja z udziałem ekspertów
 • 13.30 – 14.00 Lunch

  Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 lipca 2013 r. Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. tel.: (22) 55 99 907 e-mail: zpbi@zpbi.pl; akossowska@pkpplewiatan.pl Serdecznie zapraszamy.

 


 

10.07.2013

Mazovia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. Pozadotacyjne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 17 lipca 2013 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, start-up oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.   W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Inicjatywa JEREMIE – BGK
 • Projekty „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” – MRFP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu, prosimy o wysłanie w formacie np. PDF czytelnie wypełnionego oraz odręcznie podpisanego, zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres spotkanie_informacyjne@mazowia.eu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenia zakwalifikowania Słuchacza na Spotkanie Informacyjne wraz z miejscem organizacji spotkania, zostanie przesłane na wskazany w formularzu czytelny adres mailowy.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 


 

11.07.2013

PolskaCyfrowa

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje regionalne, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Konferencje regionalne zostaną przeprowadzone w terminie od 10 lipca 2013 r. do 24 lipca 2013 r. w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa.   W czasie konferencji zostały przewidziane wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.   Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Są one adresowane w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo- rozwojowych, jednostki naukowych, instytucji kultury, instytucji informacji turystycznej, jednostek odpowiedzialnych odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 


 

12.07.2013

PolskaCyfrowa

Koszty to największy przeciwnik każdej działalności. Wszyscy chcemy je minimalizować, wprowadzając różnorakie rozwiązania – organizacyjne, finansowe, techniczne itd. Zużycie energii jest powszechne, bez niej nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gminy, gospodarstwa domowego.   Publikujemy artykuł „LEDowe oszczędności” autorstwa Bartosza Dubińskiego – prezesa Mazowieckiej Agencji Energetycznej sp. z.o.o. w którym poruszone jest zagadnienie poprawy efektywności energetycznej. Jest to pierwsza z cyklu informacji o oszczędnym gospodarowaniu energią prezentowana dla podmiotów z obszaru LGD „Razem dla Radomki” przez Mazowiecką Agencję Energetyczną. Zachęcamy do lektury artykułu

Pobierz

 


 

17.07.2013

Konkurs Kulinarny LGD

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

 • I dania gorące z papryki,
 • II dania zimne z papryki,
 • III przetwory (i nalewki) z papryki.

Nadesłane przepisy ze wskazaniem ich autorów zostaną zamieszczone w publikacji elektronicznej poświęconej produktowi tradycyjnemu obszaru – Papryce Przytyckiej, przygotowanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną laury pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe w postaci kosza produktów tradycyjnych.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy wraz z zdjęciem/zdjęciami potrawy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: «Razem dla Radomki», ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom lub na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl albo faxem (048) 38 58 996.

Na zgłoszenia czekamy do 07.08.2013r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 sierpnia 2013r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Pliki do pobrania

 


 

27.07.2013

Udostępnianie za pośrednictwem telefonu zintegrowanych informacji z zakresu opieki zdrowotnej, platforma internetowa dotycząca możliwości finansowania dla przedsiębiorstw czy system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego to zwycięskie inicjatywy publiczne nagrodzone w 2013r. przez Komisję Europejską.   Europejskie nagrody w dziedzinie innowacji w administracji publicznej to forma uznania dla najbardziej innowacyjnych i dalekosiężnych inicjatyw publicznych, które przynoszą korzyść obywatelom, przedsiębiorstwom lub podmiotom z sektora edukacji i badań naukowych. Nagrody w wysokości 100 tys. euro uzyskało dziewięć inicjatyw z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii (dwóch laureatów), Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.   „Innowacje nie służą jedynie przedsiębiorstwom. Sektor publiczny wytwarza połowę produktu krajowego brutto UE, w związku z czym musi się on także dostosować do zmian.Dzisiejsi zwycięzcy pokazują, że za pomocą nowych pomysłów i rozwiązań technicznych możemy podnieść standard życia ludzi i wspierać modernizację naszych gospodarek. Potrzebujemy więcej inicjatyw tego typu” – powiedziała komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn wręczając nagrody podczas IV Tygodnia Innowacyjnych Regionów Europy (WIRE IV) w Cork w Irlandii.   Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące z Unii Europejskiej. Zwycięzców wyłoniono w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

Czytaj więcej

Źródło: Portal Innowacji

 


 

30.07.2013

PolskaCyfrowa

Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł UE zainwestują ponad 22 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat w innowacje w sektorach, które przynoszą wysokiej jakości miejsca pracy. Większość środków zostanie skierowana do pięciu partnerstw publiczno-prywatnych i obejmie dziedziny takie jak leki innowacyjne, aeronautyka, przemysł oparty na zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz elektronika.   Partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie badań zwiększą konkurencyjność przemysłu UE w sektorach, które już obecnie zapewniają ponad 4 miliony miejsc pracy. Dostarczą one również rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy opracowanie antybiotyków następnej generacji, z którymi sam rynek nie potrafił sobie poradzić wystarczająco szybko. W pakiecie zaproponowano również rozszerzenie inicjatywy w zakresie wykorzystania inwestycji w badania i innowacje w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym na rzecz wspierania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.   Jak poinformowała 10 lipca br. w swoim komunikacie Komisja Europejska, do 8 mld euro przewidzianych na rzecz inwestycji z kolejnego unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, sektor przemysłu dołoży około 10 mld euro, a państwa członkowskie UE blisko 4 mld euro.

Czytaj więcej

Źródło: Portal Innowacji

 


 

30.07.2013

PolskaCyfrowa

Już we wrześniu, przez trzy dni Katowice będą pełniły rolę gospodarza największego w Europie spotkania firm sektora MŚP. Organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości III edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2013 roku. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym”.   Współorganizatorem Kongresu jest Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.   Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY. Rejestracji on-line można dokonać na stronie internetowej www.kongresmsp.eu, gdzie znajdą Państwo wszystkie inne niezbędne informacje.

 


Copyright by Paweł Słabik