NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Lipiec 2014

 


 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie zMinisterstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej – wolontariuszy,którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami – zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, którego ukończenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujących gminy, w których zdiagnozowano największe zapotrzebowania na działania aktywizujące cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objęte dotąd działaniami Latarników, będzie miało za zadanie rozpocząć działania w swoich środowiskach lokalnych.

Organizatorzy projektu PCRS poszukują osób, które:

 • znają podstawy obsługi komputera, Internetu oraz narzędzi i usług cyfrowych
 • są otwarte, tolerancyjne oraz świadome specyfiki i trudności pracy z osobami dorosłymi<
 • są gotowe do pracy na rzecz lokalnego środowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
 • deklarują gotowość współtworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptując jego wartości oraz zasady i metody działania.

Osoby te zobowiązane są spełnić następujące warunki wstępne:

zapoznać się i zaakceptować regulamin naboru

wziąć udział w szkoleniu organizowanym latem 2014r. 

złożyć oświadczenie woli o akceptacji zasad i metod działania Latarnika Polski Cyfrowej, w którym zobowiążą się do prowadzenia działań zgodnie z założeniami projektu PCRS (oświadczenie składane będzie w pierwszym dniu szkolenia). 

Po uzyskaniu certyfikatu Latarnicy Polski Cyfrowej winni czynnie uczestniczyć w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji oraz wydarzeniach projektu PCRS, a także systematycznie i zgodnie z „metodą latarniczą”, której nauczą się podczas szkoleń, prowadzić zajęcia z osobami dorosłymi. Do końca czerwca 2015r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaproponuje Latarnikom wsparcie edukacyjne i organizacyjne w postaci m.in.:

 • udziału w wydarzeniach projektu: Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej w Łodzi, 15-16 września br., 8 warsztatach tematycznych, podnoszących kompetencje dziedzinowe np. umiejętność tworzenia relacji z zajęć w portalu Latarnicy.pl (pisanie relacji jest obowiązkiem Latarnika) oraz w zjazdach regionalnych, integrujących aktywnych Latarników
 • przekazania materiałów edukacyjnych (Niezbędnika Latarnika, Korzystnika Internauty 50+, poradników tematycznych) oraz promocyjnych (stand, plakaty, ulotki)
 • stale aktualizowanego i publikującego oficjalne informacje na temat realizacji projektu portalu Latarnicy.pl, w którym znaleźć można m.in. serial filmów edukacyjnych, poradniki, wzory dokumentów projektowych    

Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem obydwa się poprzez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485&lang=pl

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, informuję iż w sierpniu zaplanowany został ostatni nabór wniosków w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W terminie 25 sierpnia do 8 września br będą Państwo mieli możliwość złożenia wniosków w siedzibie LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu z następujących działań:

 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Małe projekty
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Zachęcamy do monitorowania stron www.razemdlaradomki.pl, na której zamieszczone są formularze wniosków obowiązujące podczas naboru i inne przydatne informacje oraz aktualne komunikaty dotyczące konkursu, a także do kontaktu z pracownikami Biura LGD: tel. 048 38 58 996 lub mail: zarzad@razemdlaradomki.pl. Przypominamy, że Biuro LGD świadczy bezpłatne usługi doradcze potencjalnym Wnioskodawcom naszych konkursów.

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla RadomkiStowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z wielka przyjemnością pragniemy poinformować, że LGD Razem dla Radomki podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji nowego projektu pod nazwą: „FIO Mazowsze Lokalnie”. W ramach projektu począwszy od 2014 roku do roku 2016 będą prowadzone konkursy, w ramach których małe, młode stażem organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe będą miały możliwości pozyskania mikrodotacji w wysokości od 1,5 tyś do 5 tyś zł. na realizację różnorodnych inicjatyw społecznych mieszczących się w sferze zadań pożytku publicznego, ale także na rozwój instytucjonalny. Pierwszy konkurs został już ogłoszony 15 lipca i będzie trwała do 12 sierpnia br.

Program mikrodotacyjny oferowany w ramach projektu „FIO Mazowsze Lokalnie” to obecnie najprostsza forma przyznania bezzwrotnych dotacji. W celu uniknięcia zbędnej formalizacji, Wnioskodawcy w wymaganym terminie mają za zadanie przesłać swoje projekty przy pomocy Generatora Wniosków zamieszczonego na stronie projektu. Na tym etapie nie są wymagane żadne inne dokumenty przesyłane w formie elektronicznej lub papierowej.

LGD jako Ambasador projektu będzie prowadził spotkania informacyjne i konsultacje z potencjalnymi Wnioskodawcami.

Zainteresowanych współpraca i pomocą w opracowaniu projektów prosimy o kontakt osobisty: Biuro LGD Razem dla Radomki ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom tel. 048 3 58 996 e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik