NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Listopad 2012

02.11.2012

Zapraszamy Państwa na warsztaty oraz seminarium organizowane w ramach „Mazowieckiego partnerstwa na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji” przez Wspólnotę Ziemi Szydłowieckiej.
Terminy oraz plany spotkań:
 
Warsztat 9.11.2012 r godz. 11:00

 • Wojciech Jabłoński – Wprowadzenie w możliwości finansowania działalności
 • Iwona Barszcz –Wykorzystania obecnych funduszy dla przedsiębiorców
 • Kazimierz Nędzka – Możliwości finansowania działalności z środków w ramach PROW na terenie objętym „LGD na piaskowcu”

 
Seminarium 20.11.2012 godz. 11.00:

 • Iwona Wujastyk – Kierownik Biura Marki i Wizerunku Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „Marka regionalna, możliwości, rejestracja”
 • Cezary Nowek – Prezes Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki – „Budowanie wspólnej marki regionalnej – dobre praktyki”
 • Przedstawiciel Architektów – „Wykorzystanie potencjału projektantów w partnerstwie kamieniarzy”

 
Seminarium 4.12.2012 – Barbórka, święto górników i kamieniarzy:

 • Podpisanie umowy partnerskiej

 


 

04.11.2012

Ukazał się listopadowy numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Znajdziecie w nim Państwo wiele artykułów poświęconych inicjatywom, które odbywają się na terenie naszych gmin.
 
9 listopada upływa termin składania wniosków w ramach naborów prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które skierowane są do przedsiębiorców, rolników, stowarzyszeń, instytucji kultury, jednostek samorządowych, mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą pozyskać środki finansowe na realizację swoich pomysłów w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi.
 
W biuletynie nie zabraknie informacji na temat bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych na witrynie www.eLearning-szkolenia.eu . Szkolenia realizowane są w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, oraz do osób które chcą działać na rzecz rozwoju swoich społeczności. Przedstawiamy także informacje, o wydarzeniach związanych z Festiwalem Gombrowiczowskim, które miały miejsce w Muzeum Witolda Gombrowicza, zaproszenie na nową wystawę w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, relację z imprezy w Jedlance. Polecamy drugą część artykułu Pani Renaty Bieniek, która nabiera nas w nim na wycieczkę po gminie Wolanów.
 
To oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie, dlatego serdecznie zapraszamy do jego lektury. Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.
 

Pobierz

 


 

04.11.2012

W dniu 05 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7 odbędzie się pierwsze szkolenie wchodzące w skład spotkań aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

04.11.2012

Przedstawiamy Państwu interesującą publikację Zastępcy Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW dr Waldemara Guba. Tematem pracy są Główne założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 oraz przebieg prac nad strategią.
 
Celem ogólnym SZRWRiR jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju, a także:

 • Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
 • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich

Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

05.11.2012

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej zaprasza na kolejne z cyklu spotkanie nieformalne przedsiębiorców. Tematem przewodnim są: Fundusze unijne – dziś i jutro.
 
Inicjatorami dyskusji będą:

 • Pan Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Pani Ewa Graniewska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Według badań zrealizowanych pod koniec roku 2011 przez działające przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej, jednym z najwyżej cenionych przez przedsiębiorców sposobów pozyskiwania informacji biznesowej są spotkania nieformalne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zaplanowaliśmy dla Państwa cykl spotkań biznesowych, które będą okazją do wzajemnego poznania się, jak również wymiany informacji i doświadczeń.
 
Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2012 r. w warszawskim klubie ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 19.
Rozpoczynamy o godz. 17.00.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: renata.pawlowska@zpwim.pl lub telefonicznie 22 887 64 20.
 
Liczba miejsc ograniczona.

 


 

05.11.2012

W dniu 06 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10 odbędzie się drugie z kolei szkolenie wchodzące w skład spotkań aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

05.11.2012

Zapraszamy na nowo otwartą stronę poświęconą projektowi
E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”.

 


 

05.11.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
 
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.
 


 

06.11.2012

W dniu 07 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7 odbędzie się już trzecie szkolenie wchodzące w skład spotkań aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

06.11.2012

Przedstawiamy Państwu prezentację Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, która została przedstawiona na VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 października 2012 r w Zegrzu. Tematem prezentacji jest „Mazowsze wczoraj, dziś i jutro”.
 
W publikacji opisane są mocne oraz słabe strony Województwa Mazowieckiego, dynamika przyrostu środków produkcji. Porównane są liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w latach 2002 i 2010. Przedstawione zostały również szanse i zagrożenia dla Mazowsza w przyszłości.
 
Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

06.11.2012

Zapraszamy na serię INFOSEMINARIÓW, organizowanych w ramach projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podczas których dowiedzą się Państwo, co kryje się za pojęciem „innowacyjność”, w jaki sposób ją stymulować i oceniać, jakie są najlepsze praktyki i modele w tej dziedzinie.
W ramach warsztatów będą przedstawione m.in. innowacje sektorowe – w dziedzinie wzornictwa, czy ochrony środowiska.
 
W nowym budżecie UE na lata 2014-2020 ponad połowa środków przeznaczona będzie na finansowanie rozwiązań innowacyjnych, zobacz jak się do tego przygotować i wykorzystać pojawiające się możliwości.
 
Zobacz, gdzie w Twojej firmie, czy instytucji jest miejsce na innowacje i co możesz zrobić, żeby je znaleźć i efektywnie wykorzystać.
 
Zapoznaj się z Zasadami Udzialu w Infoseminariach

Czytaj więcej

 


 

07.11.2012

W dniu 08 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4 odbędzie się ostatnie, czwarte z kolei szkolenie wchodzące w skład spotkań aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

07.11.2012

Przedstawiamy Państwu prezentację przygotowaną przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, która została przedstawiona na VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 października 2012 r w Zegrzu. Tematem prezentacji jest „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – stan bieżący przygotowań oraz perspektywy”.
 
Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna integrować główne cele polityki określone w Strategii Europa 2020 i być spójna z ogólnymi celami polityki spójności gospodarczej i społecznej określonymi w Traktacie

Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć płatnościom bezpośrednim i środkom rynkowym WPR oraz uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
W prezentacji przedstawiono m.in co wchodzi w skład programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z propozycjami UE oraz podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich .
 
Zachęcamy do lektury!

Pobierz prezentację

 


 

09.11.2012

Przypominamy, to już ostatni dzień!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 10.2012 r. do 09.11.2012 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
 
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
 
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.
 


 

10.11.2012

Z ogromną przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na trzecią odsłonę Konferencji z cyklu e-Learning Trends. Zaprezentowane będą najnowsze trendy w dziedzinie nauczania zdalnego, w tym nowoczesną edukację w szkole.

Konferencja E-Learning Trends III – Trendy w nowoczesnej edukacji: Innowacje w edukacji – Szkoła interaktywna w całości poświęcona będzie wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
 
Przedstawione będą odpowiedzi na pytania:

 • Jakie wyzwania stoją przed edukacją w XXI wieku?
 • Jak włączać nowoczesne technologie od nauczania tradycyjnego?
 • Jak zbudować cyfrową szkołę?
 • Jak sprawnie organizować funkcjonowanie placówek oświatowych?
 • Jak przygotować kadrę dydaktyczną do pracy w cyfrowej szkole?

Konferencja e-Learning Trends III – Trendy w nowoczesnej edukacji: Innowacje w edukacji – szkoła interaktywna przeznaczona jest dla wszystkich, którzy mają wpływ na kształt edukacji w Polsce:

 • nauczycieli i dyrektorów szkół
 • przedstawicieli administracji samorządowej i centralnej, odpowiedzialnych za edukację
 • przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania dla nowoczesnej edukacji

Korzyści dla Uczestników

Dzięki udziałowi w e-Learning Trends III – Trendy w nowoczesnej edukacji dowiecie się Państwo, jak skutecznie wykorzystywać nowoczesne technologie w szkołach oraz jak przygotować kadrę dydaktyczną aby mogła sprostać wyzwaniom stawianym nauczycielom, czyli po prostu jak zbudować cyfrową szkołę na miarę XXI wieku. Ponadto będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów oprogramowania edukacyjnego oraz najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w edukacji.
 
Korzyści dla Partnerów

 • bezpośredni kontakt z uczestnikami Konferencji, poszukującymi informacji na temat nowoczesnych rozwiązań dla edukacji
 • dotarcie za pośrednictwem witryny Konferencji w serwisie e-learningtrends.pl do szerokiego rynku odbiorców narzędzi dla edukacji
 • możliwość zaprezentowania swojej firmy oraz produktów i usług
 • promocja marki poprzez działania związane z promocją Konferencji

Działania na rzecz szerzenia wiedzy z dziedziny nowoczesnych metod nauczania i uczenia się są cały czas kontynuowane, dlatego Konferencję e-Learning Trends III – Trendy w nowoczesnej edukacji: Innowacje w edukacji – Szkoła Interaktywna w całości poświęcamy edukacji w szkole.
&nbsp:
Pokażmy wspólnie, jak wiele można osiągnąć dzięki wdrożeniu do szkół nowoczesnych metod nauczania!
 
4 grunia 2012 Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Czytaj więcej

 


 

11.11.2012

W ciągu jednego tygodnia, w dniach 12-18.11.2012, ludzie na całym świecie skupią swoją uwagę na idei przedsiębiorczości. Polska po raz piąty przyłącza się do organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji ŚTP udział bierze ponad 125 państw.
 
Uroczysta inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się 8 listopada w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie. Podczas inauguracji został przedstawiony harmonogram ŚTP 2012 oraz odbyło się podsumowanie krajowego etapu konkursu Get In The Ring. Głównym partnerem polskiej edycji została firma Amway Polska, która promuje przedsiębiorczość, dając szanse osobom aktywnym na łatwe założenie własnej firmy.
 
Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości była również okazją do zaprezentowania wyników badań przygotowanych przez firmę Amway, dotyczących przedsiębiorczości młodych ludzi w Polsce i Europie. Polska może poszczycić się jednym z najwyższych wskaźników osób pozytywnie nastawionych do samozatrudnienia (73%) w Europie. Wyróżniają się zwłaszcza młodzi, w wieku 15 – 29 lat, spośród których aż 62% wyobraża sobie prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W porównaniu do 2011 roku, pozytywne nastawienie do samozatrudnienia w Polsce wzrosło aż o 5%.
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szansa na odnalezienie inspiracji, zdobycie praktycznych umiejętności oraz możliwość spotkania z praktykami biznesu i zdobycia kontaktów, które z pewnością przydadzą się do rozwoju własnej kariery zawodowej.

Czytaj więcej

 


 

12.11.2012

Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna mają zaszczyt zaprosić Państwa na III seminarium: Dobre praktyki budowania partnerstw, potrzeba budowania partnerstw międzynarodowych, które odbędzie się w dn. 14.11.2012r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej „Metrol” w Zwoleniu, ul. Kochanowskiego 100.
 
Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • przedsiębiorców z sektora MSP
 • organizacje przedsiębiorców: organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia
 • przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości

Program seminarium:

 • 13.00 – Rejestracja uczestników seminarium
 • 13.30 – Powitanie uczestników seminarium – prof. dr hab. Henryk Bednarczyk ITeE-PIB Radom
 • 13.45 – Dobre praktyki budowania partnerstw, potrzeba budowania partnerstw międzynarodowych
 • 15.00 – Forum dyskusyjne

Udział w seminariach jest bezpłatny Organizatorzy zapewniają uczestnikom catering.
 
Jesteśmy przekonani, że razem stworzymy nowe możliwości naszej sieci współpracy.
 
Projekt realizowany jest w porozumieniu i współpracy z Powiatem Zwoleńskim i Gminą Zwoleń

Zobacz więcej

 


 

13.11.2012

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką poświęconą tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie historii tego obszaru, jego kultury, gospodarki a także na wskazanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach z terenu LGD.
W konkursie mogą wziąć udział prace które zostały napisane w terminie od 1 czerwca 2011 r. Termin napływu zgłoszeń upływa 20 listopada 2012 roku.

Czytaj więcej

 


 

14.11.2012

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Sycyna-gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego”


 


 

14.11.2012

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej zaprasza na kolejne z cyklu spotkanie nieformalne przedsiębiorców.
Tym razem gościem specjalnym naszego spotkania będzie Pan Zbigniew Derdziuk , Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Z badania potrzeb informacyjnych mazowieckich przedsiębiorców zrealizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy
i Mazowsza wynika, że na pierwszym miejscu lokuja oni informacje związane ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za informacje kluczowe uważa je 63,2 % ankietowanych. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że z jednej strony jest to jeden z najważniejszych czynników kosztowych firm, z drugiej – błędy wobec ZUS obłożone są dotkliwymi dla przedsiębiorstw karami. O tym i innych zagadnieniach porozmawiamy w najbliższe wtorkowe popołudnie.
 
Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2012 r. w warszawskim klubie ARCO, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 19.
 
Rozpoczęciey o godz. 17.00.
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: renata.pawlowska@zpwim.pl lub telefonicznie 22 887 64 20.
Liczba miejsc ograniczona.
W trakcie spotkania zapewniamy ciepły bufet.
 
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony www.mcig.pl

 


 

14.11.2012

Kontynuując budowanie Partnerstwa w ramach projektu pn. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej ma zaszczyt zaprosić Pana do wzięcia udziału w trzecim seminarium, które odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godz.11.00 w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36a (budynek inkubatora przedsiębiorczości)
Prosimy jednocześnie o potwierdzenie przybycia do 19 listopada br. na adres: artur.adamski@zpwim.pl lub telefonicznie 536 519 800.
W załączeniu przedstawiam harmonogram spotkania.
Udział w seminarium jest bezpłatny.
 
Program III Seminarium

 • 10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników seminarium
 • 11:00 – 11:15 Powitanie uczestników seminarium
  Andrzej Jarzyński, Burmistrz Miasta Szydłowiec
  Artur Adamski, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 • 11:15 – 12:00 „Budowa marki regionalnej”
  Iwona Wujastyk ,Kierownik Biura Marki i Wizerunku Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • 12:00 – 12:30 „Budowa wspólnej marki regionalnej” – dobre praktyki
  Cezary Nowek ,Prezes Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”

 • 12:30 – 12:50
  „Możliwości wykorzystania piaskowca szydłowieckiego w projektowaniu budynków” – przedstawiciel architektów

 • 12.50- 13.20 „Partnerzy w projekcie – jak właściwie wykorzystać ich potencjał” – dobre praktyki
  Wojciech Jabłoński , Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 • 13.20-13.50 Dyskusja
 • 14.00 Zakończenie

   


   

  16.11.2012

  W ramach trwającego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przedstawiamy firmę Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz i jej produkt-naturalnie tloczony sok z jabłek deserowych „Smaczek z doliny Radomki”.

  W roku 2012 Gospodarstwo Sadownicze MB uruchomiło produkcję naturalnie tłoczonych soków (NTS) owocowych.
  Naturalnie tłoczone soki owocowe pomagają zagospodarować lekko uszkodzone, ale dobrej jakości owoce. Ważne jest używanie dobrej jakości owoców i umiejętne mieszanie odmian, co pozwala uzyskać sok o optymalnym smaku.
   
  Do produkcji soków firma używa linii technologicznej firmy Voran o wydajności 500 litrów soku na godzinę. Zbiorniki o pojemności 530 litrów pozwalają pomieścić w nich sok wyciśnięty z około 3 skrzyniopalet jabłek. Dzięki temu można w łatwy sposób kontrolować końcowy smak soku poprzez odpowiednie dobieranie do jego produkcji jabłek różnych odmian.
   
  Produkując soki NTS należy również pamiętać, że owoce używane do tłoczenia nie mogą być zgniłe lub silnie porażone przez choroby czy szkodniki, a także nie powinny mieć kontaktu z ziemią. Do tego typu produkcji najlepiej kierować odsort z owoców pierwszej klasy, które mają niewielkie uszkodzenia oraz właściwą dla danej odmiany jędrność i smak.
   
  Produkowany w firmie „Gospodarstwo Sadownicze MB” sok z jabłek przekazano m.in. do przebadania w laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dzięki temu właściciele mają pewność co do jego wartości zdrowotnych oraz składu.
   

  Dlaczego sok jest słodki choć jest bez dodatku cukru?

  Sok Smaczek z Doliny Radomki to sok wyciśnięty z dojrzałych jabłek deserowych. Do wyciśniętego soku nie dodajemy konserwantów, wody ani cukru.
  Smak jaki uzyskujemy to zasługa odpowiedniego doboru wybranych odmian jabłek które pochodzą z naszego gospodarstwa sadowniczego, posiadającego Certyfikat Integrowanej Produkcji i Certyfikat GLOBALG.A.P.

   


   

  17.11.2012

  W ramach trwającego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przedstawiamy Zajazd Bajka
   
  Zajazd położony jest na trasie Radom-Łódź, w miejscowości Kowalanka. Obiekt ten istnieje już ponad 30 lat, składa się z hotelu oraz restauracji, serwującej dania kuchni polskiej. Hotel czynny jest całą dobę, natomiast restauracja codziennie do godziny 22.
  Oferta noclegowa to w sumie 11 miejsc w tym 4 pokoje 2 osobowe oraz 3 pokoje 1 osobowe. Część z nich posiada węzeł sanitarny. Wszystkie natomiast posiadają TV, RTV i Internet. W okresie wiosenno-jesiennym do dyspozycji Gości pozostaje ogródek i plac zabaw dla dzieci.
  W ofercie obiektu znajdziemy nie tylko możliwość noclegu ale także organizacje kameralnych imprez okolicznościowych (do 70 osób).
   
  Od ponad 35 lat Zajazd Bajka przygotowuje dla swoich klientów pierogi – dzisiaj to właściwie galerię pierogów, które zdobyły uznanie wielu klientów, nie tylko z regionu radomskiego. Jedyne w swoim rodzaju przygotowywane zgodnie z tradycyjną recepturą na dwa różne sposoby – podawane są ugotowane, jak również chrupiące i złociste – zasmażane w oleju. Do tego podawane są ze skwarkami, surówkami, czy też sosami w różnych smakach. Domowe sposoby przyrządzania oznaczają, iż w ich produkcji nie są stosowane sztuczne konserwanty, a przygotowywane codziennie i starannie pierogi dają nie tylko gwarancję świeżości, ale przede wszystkim najprawdziwszego tradycyjnego smaku. Jak twierdzi wielu klientów.. lepsze pierogi robiły chyba tylko nasze babcie, ale smak nadzienia z dawnych lat ukryty w pierogowym cieście proponujemy ocenić w Zajeździe Bajka.
   
  Pierogi są produktem znanym w Polsce już od XIII wieku. Sprowadzone zostały z Dalekiego Wschodu. Zgodnie z tradycją biskup Jacek Odrowąż zachwycił się ich smakiem podczas pobytu na Rusi i dzięki niemu zagościły w Polsce.
   
  Na rynku lokalnym od 1976 roku „Pierogi z Bajki” oferowane są przez Zajazd Bajkę. Od początku w menu były pierogi lepione ręcznie. Domowe metody przyrządzania oznaczają, iż nie korzystamy ze sztucznych konserwantów, a przygotowywane codziennie i starannie potrawy dają gwarancję nie tylko świeżości, ale przede wszystkim najprawdziwszego, tradycyjnego smaku. Przez dłuższy czas były to pierogi tradycyjne to znaczy z mięsem, kapustą i mięsem, kapustą i grzybami. Obecnie nasz asortyment poszerzył się znacznie i w karcie mamy duży wybór pierogów. Niektóre pierogi wykonujemy na specjalne życzenie klientów np. pierogi z łososiem, pierogi z wołowiną wysokiej jakości i szynką parmeńską, pierogi z soczewicą kapusta i grzybami, piróg biłgorajski z sosem kurkowym. Mile widziane własne inspiracje klientów. Lepsze pierogi robiły chyba tylko nasze babcie, ale smak nadzienia z dawnych lat ukryty w pierogowym cieście proponujemy ocenić w naszym zajeździe

  Zajazd Bajka
  Kowalanka 37
  26-625 Wolanów

   


   

  18.11.2012

  Firma „Piekarnia Wacyn” mieści się w Radomiu-Wacynie. Właściciele to: Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski. Jest to firma stosunkowo młoda, ale posiada już własne tradycje. Powstała w 1990 r. z inicjatywy Jerzego Borkiewicza – brata ciotecznego właścicieli. On też był pierwszym kierownikiem piekarni, do 1993 roku. Od chwili powstania, wygląd firmy bardzo się zmienił. Powstał nowoczesny park maszynowy, który pozwala wdrażać nowe technologie oraz ułatwiać pracę pracownikom, aby stawała się lżejsza i bardziej bezpieczna. Przez te lata dopracowaliśmy się własnych technologii oraz tajników produkcji, które to sprawiły, że pieczywo z „Wacyna” cieszy się dobrą renomą.
   
  Chleb utrzymuje długo świeżość, nie kruszy się na drugi dzień, natomiast bułki, zwłaszcza kajzerki (specjalność naszej firmy), posiadają swoisty, niepowtarzalny smak. Do pieczywa nie stosujemy polepszaczy, używamy tylko surowców naturalnych. Firma zatrudnia 24 pracowników. Pracujący tu piekarze to prawie sami wychowankowie firmy, wyszkoleni przez panią Ewę Brzezińską, która posiada tytut mistrza piekarstwa. W szkoleniu uczniów jest wymagająca, kładzie duży nacisk na wiadomości technologiczne oraz wdrażanie ich na grunt praktyczny. To wymaga dużo wysiłku, ale się opłaca. Natomiast pan Andrzej Karczewski zajmuje się sprawami technicznymi w zakładzie. Pod jego okiem wszystkie urządzenia działają sprawnie, dzięki temu nie jest nam straszna awaria, nawet w środku nocy. Zarówno właściciele, jak i pracownicy, wkładają dużo serca w pracę na rzecz firmy, dlatego zyskuje ona coraz ładniejszy wygląd i image na rynku.
   
  Piekarnia stawia na jakość wyrobów i na jakość warunków pracy. Zarówno właściciele, jak i pracownicy, wkładają dużo serca w pracę na rzecz firmy, dlatego piekarnia WACYN zyskuje coraz większy prestiż marki na piekarniczym rynku.

   

   
   
   
   

   


   

  21.11.2012

  Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do wspólnego tworzenia „Mazowieckiego Banku Projektów”.
   
   
  „Mazowiecki Bank Projektów” to elektroniczna baza wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckiem skierowana do potencjalnych beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego 2014-2020.
   
  Został utworzony w celu zdiagnozowania potrzeb inwestycyjnych w regionie oraz ze względu na znaczenie, jakie ma wczesna identyfikacja projektów strategicznych dla rozwoju województwa. Stanowi on narzędzie służące do zbierania informacji oraz monitorowania i realizacji projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach przyszłego okresu finansowego 2014 – 2020. Zebrane w ten sposób informacje będą pomocne w kontekście prac nad dokumentami przyszłego okresu programowania, w tym regionalnego programu operacyjnego.
   
  Aplikacja dostępna jest na stronie www.mazovia.pl w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazovia.pl
   
  Szczegółowych informacji nt. „Mazowieckiego Banku Projektów” udziela Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ( tel. 22 59 79 969 oraz 22 59 79 785).

   


   

  23.11.2012

  W piątek o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowana „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”.
   
  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Community-led local development – CLLD) to nowy instrument Unii Europejskiej, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych. Jego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności.
   
  CLLD ma być kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie w WPRyb.
   
  Rozwój kierowany przez lokalne społeczności jest wielką szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Jednym ze sposobów przezwyciężenia wyzwań będzie ułatwianie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego w oparciu o doświadczenia programu LEADER. Aby dobrze wykorzystać stojącą przed nami szansę trzeba zbudować system, który wyzwoli energię społeczną i nie skrępuje nowego instrumentu nadmiarem biurokracji.
   
  Nad szansami, ale i zagrożeniami związanymi z tym nowym instrumentem debatować będą uczestnicy piątkowej konferencji. Zaproszenie do udziału w dyskusji wystosowane zostało do europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, parlamentarzystów, marszałków województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.
   
  Konferencja odbywająca się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych od godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

  Dowiedz się więcej o CLLD

   


   

  23.11.2012

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 4 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r. Pieniądze te będą dostępne od 22 listopada 2012 r. na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”. W ten sposób banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić dla rolników akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić.
   
  O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A. Komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie, został zamieszczony 19 listopada 2012 r. na portalu internetowym Agencji. W 2012 r. Agencja przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 9 mln zł. Dodatkowe 4 mln zł, które ARiMR udostępni bankom, zwiększy pulę środków, przeznaczonych na realizacje tej formy pomocy, do wysokości 13 mln zł i pozwoli na kontynuowanie w tym roku akcji kredytowej. W ten sposób kwota kredytów możliwych do udzielenia w 2012 roku przewyższy wartość kredytów udzielonych w roku 2011, gdy banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliły 249 kredytów CSK na kwotę 25,86 mln zł. Agencja zapłaciła wówczas za rolników 5,5 mln zł.
   
  Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się alternatywą dla udzielanych od wielu lat przez banki współpracujące z Agencją kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR. Nowy rodzaj kredytów (CSK) charakteryzował się tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy – 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą -25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat.

   


   

  23.11.2012

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi do 26 listopada 2012 r. piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.
   
  Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w Załączniku do rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów. Kolejność ta jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku na dzień jego złożenia. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.
  Źródło: Poradnik Gospodarski, Listopad 2012.

  Zobacz artykuł

   


   

  24.11.2012

  Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Już dziś mogą Państwo dołączyć do projektu – wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.elearning-szkolenia.eu.
   
  Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
   
  Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

  • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
  • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
  • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
  • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
  • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
  • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
  • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
  • Finanse w organizacji pozarządowej;
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

   
  E – learning jest prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i Internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i pozaformalnej. Pozwala nam na uczestniczenie w kursie czy szkoleniu bez konieczności fizycznej obecności na Sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki. E – learning daje nam dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas oraz dopasować godziny zajęć do naszego planu dnia.
   
  Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

   


   

  28.11.2012

  Przedstawiamy Państwu materiały z odbytej 23 listopada 2012 r. konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”.
   
  W ramach konferencji podjęto następujące tematy:

  • Informacja o rozwoju kierowanym przez lokalne społeczności
  • Korzyści płynące z rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności
  • Jak zapewnić trwałość systemu działań lokalnych niezależnie od wsparcia Unii Europejskiej?
  • Realizacja podejścia LEADER w Polsce
  • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Małopolsce: doświadczenia i perspektywy na przyszłość

  Zachęcamy do lektury.

  Pobierz materiały

   


   

  28.11.2012

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
   
  Typ projektu do realizacji w ramach konkursu:

  • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w tym m.in:
   • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
   • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;
   • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
   • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
   • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
   • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

  Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 26 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków
   
  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 28 000 000,00 PLN.

  Czytaj więcej

   


   

  28.11.2012

  Przedstawiamy nowe logo Papryki Przytyckiej, które zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

   


   

  29.11.2012

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
   
  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 19 listopada do 14 grudnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
   
  Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
   
  Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  Czytaj więcej

   


   

  29.11.2012

  Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez PARP. Kampania to jedno z głównych działań w ramach projektu: „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  Kampania skierowana jest zarówno do osób młodych z interesującymi pomysłami na własny biznes, jak również do tych doświadczonych, aktywnych zawodowo, chcących przekuć swoje kwalifikacje na korzyści z prowadzenia własnej firmy.
  Celem Programu jest ukazanie osób prowadzących własny biznes jako ludzi pełnych pasji, energii i zaangażowania w to, co robią. Program ma być także merytorycznym wsparciem dla początkujących przedsiębiorców, którzy poszukują praktycznych wskazówek, jak samodzielnie realizować zawodowe marzenia.
   
  W ramach programu zostaną przeprowadzone konkursy dla dwóch grup docelowych:

  • osób będących na początku swojej zawodowej kariery (18-29 lat)
  • dojrzałych zawodowo mieszkańców miast do 50 tys (30-49)

   
  Konkurs dla osób zaczynających swoją przygodę z biznesem ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania w teście przedsiębiorczości i dzielą się swoimi pomysłami na biznes. Ten z nich, który wykaże się największą wiedzą i najciekawszym pomysłem na biznes wygra 60 000zł na start.
   
  Dla potencjalnych przedsiębiorców w wieku 30 + również zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy pomysł na biznes. Dodatkowo, aby wspomóc budowanie przyjaznego środowiska dla biznesu w miastach do 50 tys mieszkańców, zostanie przeprowadzony konkurs dla władz lokalnych. Burmistrzowie wraz z mieszkańcami wspólnie będą walczyć o tytuł Miasta Ludzi Przedsiębiorczych. W zwycięskim mieście z pewnością wiele ciekawych pomysłów na biznes będzie miało szansę powodzenia.
   
  Zachęcamy do wzięcia udziału w Narodowym Programie Przedsiębiorczości! Przekonaj się, że realizacja swoich marzeń i zawodowych ambicji może być prosta.

  Czytaj więcej

   


   

  <- Powrót do archiwum

Copyright by Paweł Słabik