NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Listopad 2013

05.11.2013

Konkurs Zacznij.biz to wyjątkowy projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan i Lewiatan Business Angels. Do udziału w konkursie mogą przystąpić::

• właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku,

• pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych,

• pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Uczestnicy konkursu mają możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobyciaśrodków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych technologii.

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać projekty biznesowe do konkursu. Konkursu, w którym sam udział może być ważniejszy od zwycięstwa. Pomysły na biznes można zgłaszać do 12 listopada 2013 r. na formularzu dostępnym na stronie zacznij.biz.pl 

 


 

13.11.2013

Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

Projekt „Akademia profesjonalnego sprzedawcy/handlowca” skierowany do 50 przedsiębiorstw i 120 właścicieli/pracowników mikro i małych przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe, posiadających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie jednego

z powiatów: radomskiego, m. Radom, szydłowieckiego, przysuskiego, którzy dotychczas nie korzystali

ze wsparcia w zakresie programu szkolenia w ramach Poddziałania 8.1.1

Projekt jest realizowany od 01 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest od września 2013 roku.

W ramach projektu oferujemy 3 bloki szkoleń:

Blok 1 Warsztaty kompetencji osobistych: autoprezentacji i zarządzania czasem.

Blok 2 Warsztaty efektywnej sprzedaży: technik sprzedaży, merchandising, negocjacje handlowe.

Blok 3 Techniki handlu w Internecie: sklepy, galerie i aukcje internetowe, marketing w Internecie, logistyka w handlu internetowym.

Na szkoleniach uczestnicy otrzymają:

·         Materiały szkoleniowe

·         Poczęstunek

·         Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 


 

13.11.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha zapraszają na konferencję:

„Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu”,  która odbędzie się 25 listopada 2013 r.w  Domu Kultury w Przysusze ul. Radomska 9  o  godz.10.00 -14.30.

Program konferencji

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji

                          Tadeusz Tomasik – Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

10.45 – 11.15 Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – współpraca sieciowa

                            Anna Gawlicka – Urząd Marszałkowski Województwa                                                      Mazowieckiego w Warszawie

11:15 – 12.15  Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu

                            Piotr Dominik – ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie

12:15 – 13.00  Produkty tradycyjne i lokalne a rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

                            Cezary Adam Nowek – Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

13:00 – 14:00  Wystąpienia producentów produktów tradycyjnych i lokalnych

14.00 – 14.30  Degustacja produktów tradycyjnych i lokalnych:

  • Gospodarstwo Sadownicze – Monika i Tomasz Bankiewicz;
  • Piekarnia Michał Jurczak – Przysucha;
  • Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej;
  • Wyroby wędliniarskie „Jędrzej” Andrzej Motyka;
  • Camelot – dania lokalne i regionalne, catering;

 


 

20.11.2013

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

 

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 02.12.2013 r. do 17.12.2013 r. do godziny 14.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

24.11.2013

 

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej frmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy markę kosmetyczną obecną w kilkunastu krajach – BingoSpa. 

Czytaj więcej

 


 

26.11.2013

 

 

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej frmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy zakład mleczarski  – FigAnd.. 

 

 

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik