NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Listopad 2014

 


 

BGK

Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem.

Inicjator programu, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczy w najbliższych latach aż 500 mln zł na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy. Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" jest bowiem elementem rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Od 17 listopada br. o pożyczkę będą mogły się ubiegać:

 • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • studenci ostatniego roku studiów.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie – ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes. Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmą się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewni sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu. Już 1 grudnia br. ruszy kampania reklamowa w radiu i telewizji.

Czytaj więcej

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Budowanie Marki Turystycznej Południowego Mazowsza” która odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, Zakrzew 43.

Czytaj więcej

 


 

Zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego przewodnika turystycznego na smartfony, przygotowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie Południowego Mazowsza, zmierzająca do promocji turystyki, kultury i historii, za pomocą zastosowania nowoczesnych narzędzie techniki – jaką są turystyczne aplikacje mobilne na smartfony.

Czym jest przewodnik turystyczny na smartfony? To aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych, wirtualne podróżowanie po terenie obszaru działania dwóch Lokalnych Grup Działania: Razem dla Radomki, oraz Dziedzictwo i Rozwój. Aplikacja nie tylko oprowadza nas po wyznaczonych trasach turystycznych czy rowerowych, ale umożliwia zaplanowanie własnej wędrówki. Zawiera aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej jesteśmy zawsze informowani o aktualnych informacjach, ciekawych miejscach i wydarzeniach w mieście.

Czytaj więcej

 


 
multiceldirSzanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy, iż na stronie internetowej www.elearning-szkoenia.eu opublikowaliśmy ebooki będące podsumowaniem zrealizowanego wspólnie z trzema Lokalnym Grupami Działania z terenu województwa mazowieckiego i małopolskiego w latach 2013 – 2014 projektu współpracy pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – MultiCel.

Projekt miał za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD: „Razem dla Radomki”, Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA, Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w 4 MultiCentrach kursów, szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, warsztatów, doradztwa, jak również poprzez możliwość korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu. Informacje o przebiegu realizacji projektu znajdą Państwa w zakładce zamieszczonej na stronie LGD „Razem dla Radomki” – Lider projektu.

Ebooki zawierają kompendium materiałów edukacyjnych przygotowanych na potrzebę szkoleń z zakresu:
Fotowoltaiki

 • Oskar Kolberg – życie i twórczość
 • Szkolenie z języka angielskiego – poziom podstawowy
 • Szkolenie z języka niemieckiego – poziom podstawowy
 • Szkolenie z obsługi komputera – poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Produkt Lokalny – szanse i wyzwania, Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja, Orkiestra dęta lokalną marką
 • Warsztaty Edukacji Globalnej, Odkrywanie tajemnic okolicy – Questing, Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa
 • Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych, Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej,
 • Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010, Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej,- Ojczyzny bliższe
 • Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja, Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne
 • Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną
 • Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu
 • Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

Choć szkolenia stacjonarne zostały już zakończone nadal maja Państwo możliwość bezpłatnego skorzystania ze szkoleń e-learningowych. W tym celu wystarczy skontaktować się z Biurami Partnerskich LGDów.

LGD „Razem dla Radomki” od 2012 roku stwarza możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń e – learningowych z zakresu promocji dziedzictwa kulturalnego i historycznego naszego obszaru oraz rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Także i w tym przypadku mogą Państwo zapoznać się z tematyką szkoleń dzięki opublikowanym na stronie www.elearning-szkolenia.eu ebookom.

Zachęcamy do lektury i udziału w szkoleniach.
 


 

Copyright by Paweł Słabik