NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Maj 2014

 


 

Zachęcamy do zapoznania się poniżej zamieszczonymi prezentacjami z posiedzenia Grupy Tematycznej Leader, które odbyło się 6 maja br. 
 

 


 

 


 

Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli. Przyjęta dzisiaj umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.Przydziały w ramach polityki rybołówstwa i polityki morskiej zostaną sfinalizowane i opublikowane latem tego roku. Inwestycje UE przyczynią się do walki z bezrobociem, zwiększenia konkurencyjności oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji, szkolenia i edukacji. Przyczynią się również do promowania przedsiębiorczości, zwalczania wykluczenia społecznego oraz do rozwoju gospodarki przyjaznej dla środowiska i efektywnie korzystającej z zasobów.

Omawiając przyjęcie umowy, komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, powiedział: „W dniu dzisiejszym przyjęliśmy ważny, strategiczny plan inwestycyjny, który wprowadza Polskę na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na najbliższe 10 lat.Umowa ta odzwierciedla wspólną determinację Komisji Europejskiej i Polski, aby osiągnąć jak najefektywniejsze wykorzystanie inwestycji UE oraz skokową zmianę dla polskiej gospodarki.Nie może być już mowy o »rutynowych działaniach«.Odpowiednie wykorzystanie inwestycji na lata 2014-2020 jest wysoce strategicznym elementem w ramach nowej polityki spójności, ukierunkowanym na gospodarkę realną, zrównoważony wzrost oraz inwestowanie w ludzi.”

Czytaj więcej

 


 

Piknik Naukowy

Piknik Naukowy to największe w Europie plenerowe wydarzenie upowszechniające naukę, znane i rozpoznawane daleko poza granicami Polski. Od 17 lat instytuty naukowe, wyższe uczelnie, koła studenckie i instytucje kultury prezentują na Pikniku swoje najnowsze badania, dzielą się wiedzą i entuzjazmem z uczestnikami wydarzenia. Chcesz się dowiedzieć jaką tajemnicę skrywa czas? Zobaczyć jak wygląda organizacja wydarzenia naukowego, przyciągajęcego dziesiątki tysięcy widzów? Zgłoś się na wolontariat! Gwarantujemy świetną zabawę, super atmosferę oraz ciekawe gadżety Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj więcej

 


 

Forum Edukacyjne dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm aspektom:

  • I dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP;
  • II dzień Forum – działaniom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik