NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Marzec 2013

03.03.2013

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Virbus Unitis z Sokolnik Mokrych. Witryna została utworzona w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, w którym 4 organizacje otrzymały nowoczesne strony internetowe.
 
Dzięki stronie dowiemy się podstawowych informacji o działaniach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Virbus Unitis, o Publicznej Szkole Podstawowej z Sokolnik Mokrych, poznamy realizowane inicjatywy i projekty!
 
Serdecznie zachęcamy do odwiedzin!

 


 

04.03.2013

Wdrożyłeś w swojej firmie innowacyjny projekt lub wynalazek? Odniosłeś wymierne efekty a może sukces gospodarczy? Weź udział w konkursie na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013” im. Stanisława Staszica organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną. Konkurs skierowany jest do polskich i zarejestrowanych w Polsce podmiotów i osób fizycznych oraz podmiotów zagranicznych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
 
Innowacyjne produkty, technologie i usługi, a także inne rozwiązania mające innowacyjny charakter rozpatrywane będą w 12 kategoriach:

1. Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
3. Energetyka ,elektrotechnika;
4. Górnictwo i hutnictwo;
5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie;
6. Inżynieria materiałowa;
7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
8. Przemysł farmaceutyczny, chemia;
9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
10. Obiekty i sprzęt sportowy;
11.Transport, komunikacja;
12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
 
Podstawowy termin przyjmowania projektów konkursowych upływa 29 maja 2013 r. Od wniosków złożonych w tym terminie obowiązuje podstawowa, niższa opłata. Ostateczny termin przyjmowania projektów konkursowych upływa z dniem 18 października 2013 r.

Czytaj więcej

Źródło: Portal Innowacji

 


 

04.03.2013

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki, na łamach którego co miesiąc przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące działań naszej organizacji. Nie zabraknie też opisu realizowanych na terenie naszych gmin.
 
W bieżącym wydaniu prezentujemy dwie publikacje, które w wersji elektronicznej mogą Państwo pobrać na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl. Poradnik on-line dla organizacji pozarządowych stanowi kompendium wiedzy, informacji zawartych w realizowanym przez nas projekcie „E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”. Informator historyczno-krajoznawczy „W Dolinie Radomki” zachęca nas do wirtualnej wędrówki po obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
 
Przedstawiamy również relację z seminarium nt. „Produkty tradycyjne i lokalne szansą rozwoju dla mieszkańców obszarów wiejskich”, widowiska „Ścięcie Śmierci w Jedlińsku”, jarmarku końskiego Wstępy w Skaryszewie. Wzorem poprzednich numerów prezentujemy informację na temat historii gminy Przytyk.

Zobacz Biuletyn

 


 

05.03.2013

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20.
 
Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

05.03.2013

W związku z planowanym na II kwartał 2013r. ogłoszeniem naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie mieszkańców Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców z ww Gmin, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm.
 
Celem szkolenia będzie omówienie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD pozwoli na identyfikację , który z Państwa projektów wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, a tym samym ma największe szanse na znalezienie się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału:
Data: 18 marzec 2013r.
Godzina: 13.00
Miejsce: Urząd Gminy w Wolanowie
Program szkolenia:
1. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
2. Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji
3. Najczęściej popełniane przez Wnioskodawców błędy
4. Dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku
5. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej – procedura wyboru projektów
6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia
Czas trwania szkolenia: ok. 4 godz.
 
Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać:

 • na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy,
 • lub telefonicznie pod nr 048 38 58 996.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

07.03.2013

W gospodarce opartej na wiedzy, informacja i umiejętność jej wykorzystania stają się kluczowym zasobem przedsiębiorstw i stanowią o jego przewadze konkurencyjnej. Szanse, jakie bez wątpienia wiążą się z rozwojem technologicznym i coraz większą dostępnością danych, nie przekładają się jednak bezpośrednio na umiejętność przekuwania ich na wyniki ekonomiczne firm. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą musi być bowiem odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.
Problem ten stał się przedmiotem pogłębionej analizy w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, który podjął się pilotażowo zainicjowania działalności Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej – ośrodka gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie. Jest to unikalny projekt, w ramach którego dokonano również pogłębionej diagnozy potrzeb i zachowań informacyjnych przedsiębiorców.

 • Jak dostarczać wiarygodnej informacji dla biznesu?
 • Czy źródła informacji powinny być certyfikowane?
 • Jakie instytucje powinny zajmować się dostarczaniem informacji i jakie metody docierania z informacją do odbiorców powinny wykorzystywać?
 • Jak finansować tego rodzaju przedsięwzięcia?

Odpowiedzi na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć eksperci i kluczowi interesariusze – przedstawiciele środowisk biznesowych, świata nauki i instytucji publicznych podczas konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej.

Zarejestruj się ONLINE
Warszawa, 25 marca 2013, Sejm RP, Sala KolumnowaKonferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje:
Anna Karpińska, ZPWIM, tel. 784 004 007, email: anna.karpinska@zpwim.pl

Program Konferencji

 


 

08.03.2013

Już po raz ósmy Izba Przemysłowo–Handlowa Ziemi Radomskiej organizuje Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa IP-H ZR. W imieniu Zarządu chcielibyśmy serdecznie zaprosić piłkarskie reprezentacje firm do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego przy ul. Chrobrego 27 w Radomiu w dniach 23-24 marca 2013r.
W rozgrywkach wezmą udział zawodnicy-amatorzy świadczący pracę na rzecz firm działających na terenie regionu radomskiego.
Wierzymy, że rozgrywki dostarczą niezapomnianych wrażeń sportowych nie tylko zawodnikom, ale także kolegom i ich rodzinom.
 
Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do dnia 8 marca br.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby, tel:48 384-56-60; radom@ip-hzr.radom.pl

 


 

08.03.2013

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej przystąpiła do realizacji XVII edycji Gali Biznesu „Granitowy Tulipan” 2013. Ideą Konkursu jest promocja najlepszych firm, produktów, inwestycji, menedżerów oraz samorządów roku, jak również firm i instytucji, które w znaczący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorczości.
 
W tej edycji Konkurs został wzbogacony o kategorię „Debiut Roku-Młody Przedsiębiorca”.
Realizowany od lat program promujący najlepsze efekty ekonomiczne i jakościowe oraz wybitne zdolności menedżerskie zyskał duże uznanie zarówno samych uczestników, jak i sponsorów i na stałe wpisał się w kalendarz życia gospodarczego regionu.
 
Patronami Honorowymi Konkursu są:

 • Wojewoda Mazowiecki,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Prezydent Radomia,
 • Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 
Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać: zarządzający firmami, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, administracja publiczna i samorządowa, związki zawodowe, osoby indywidualne.
Zgłoszenia-telefoniczne, mailowe lub osobiste przyjmowane są w biurze Izby przy ul. Rwańskiej 7 tel: 48 384 56 60, radom@ip-hzr.radom.pl do dnia 13 marca.
Ogłoszenie wyników bieżącej edycji oraz wręczenie statuetek i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej XVII Gali Biznesu., która odbędzie się w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu w dniu 17 maja.
 
Formularze i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Izby

 


 

12.03.2013

Rozwijanie firm w oparciu o design może okazać się korzystne dla polskich przedsiębiorców, a także całej polskiej gospodarki, w której strukturze MSP mają dominujący udział i stanowią podstawę wzrostu PKB. Według najnowszych badań Design Council w Londynie każdy 1 funt zainwestowany we wzornictwo przynosi brytyjskim MSP 25 funtów zysku. Takie statystyki dowodzą, że design jest szansą dla przedsiębiorców.
 
Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas VI Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP organizowanej z inicjatywy Urzędu Patentowego RP, to:

 • Jak finansować wzornictwo i czy rzeczywiście wpływa ono na pozycję rynkową i giełdową firmy?
 • Jakie korzyści płyną z ochrony wzornictwa?
 • W jaki sposób regiony mogą wspierać sektor MSP?
 • Jak skutecznie rozwijać współpracę przedsiębiorców z projektantami?
 • Czy i jak przygotowywać absolwentów kierunków projektowych na uczelniach wyższych do działalności na rynku?

Konferencja, w której wezmą udział liczni eksperci, zarówno z Polski, jak i zagranicy, będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i transmitowana w Internecie, odbędzie się 21-22 marca 2013 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ul. Książęca 4, Warszawa).

Czytaj więcej

 


 

13.03.2013

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie w marcu 2013 r. dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
W ramach konkursów wspierane będą projekty bezpośrednio powiązane z rozwojem komplementarnych ofert turystycznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym. W kontekście priorytetyzacji ofert należy podkreślić, iż z punktu widzenia województwa mazowieckiego szczególnie istotne są oferty komplementarne, tzn. składające się z wielu dóbr, usług i subproduktów, stanowiąc spójną kompozycję korzyści dla turysty. Im bardziej złożona oferta turystyczna, tym większa atrakcyjność dla klientów z uwagi na jej różnorodne elementy. W efekcie projekty będą stymulowały rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie regionalnym i/lub lokalnym dzięki takim czynnikom jak rozwój przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rzemiosła, zachowanie miękkich walorów antropogenicznych (tożsamość, obyczaje, obrzędy, folklor, dziedzictwo kulturalne, tradycje).
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1) Dofinansowaniu będą polegać projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

2) W ramach Działania 6.2 RPO WM planowane jest ogłoszenie dwóch odrębnych konkursów dla dwóch rodzajów beneficjentów:

 • przedsiębiorcy sektora turystyki – RPOWM/6.2/1/2013;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – RPOWM/6.2/2/2013.

3) Nabory zostaną przeprowadzone w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji. (W przypadku konkursu etapowanego każdorazowo regulamin konkursu wskazuje podział naboru wniosków na etapy, które mają wpływ na umieszczanie projektów na listach rankingowych. Projekty złożone w poszczególnych etapach tworzą osobne listy rankingowe. Istnieje możliwość wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs etapowany już przez projekty złożone w pierwszym etapie).

4) Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.

5) W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

6) Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

7) Alokacja na każdy konkurs wyniesie odpowiednio 2 mln EUR (RPOWM/6.2/1/2013) oraz 3 mln EUR (RPOWM/6.2/2/2013).

8) W ramach konkursów wyklucza się ze wsparcia projekty polegające na udziale w targach i imprezach promocyjnych, w tym na udziale w targach turystycznych.

Czytaj więcej

 


 

14.03.2013

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20. Spotkanie poprzedzi seminarium pt. „Leader w okresie 2014-2020”.
 
Podczas zebrania zaprezentowane zostanie sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Przedstawione zostaną projekty zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 


 

15.03.2013

Niedawno ukazała się książka „Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie” autorstwa dr Marcina Karlika. Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem.
 
Podjęta została także tematyka kształtowania innowacyjnego społeczeństwa oraz oczekiwań wobec innowatorów. Autor koncentruje się na zagadnieniach poszukiwania, wdrażania i realizowania innowacyjnych projektów, wyróżniając sześć sfer zarządzania tymi procesami, obejmujących:

 • zmianę strategii,
 • realizację projektów badawczo-rozwojowych,
 • budowanie kompetencji dla innowacji,
 • poszukiwanie okazji do innowacji,
 • bezpieczeństwo własności intelektualnej oraz
 • wspieranie i finansowanie działalności innowacyjnej.

Problematyka diagnozowania, prognozowania i systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie prezentowana jest na podstawie autorskiego modelu siedmiokąta zarządzania innowacjami, rozpatrywanego na przykładzie funkcjonowania sektora teleinformatycznego, ze względu na wysoki poziom jego innowacyjności.
 
Treść książki uzupełniona jest o krótkie teksty − tzw. „kapsułki” − które zawierają przykłady innowacyjnych przedsiębiorstw i znanych innowatorów. Załączniki obejmują formularz identyfikacji innowacji, ankietę umożliwiającą zdiagnozowanie stanu systemu zarządzania innowacjami oraz przykładową procedurę wdrażania innowacji.

Źródło: Portal Innowacji

 


 

19.03.2013

W terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. trwać będzie nabór w zakresie działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
 
W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej

 


 

20.03.2013

W dniu 18 marca 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą innowację „Polski Wynalazek 2013”. Konkurs, w którym wynalazca lub zespół badawczy mógł wygrać 50.000 zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez prof. Janusza Pastwę z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, został zorganizowany przez Telewizję Polską S.A.
 
Do I etapu konkursu zgłoszono ponad 60 wynalazków z których następnie Kapituła wybrała 8 najciekawszych. Prezentacja finałowej ósemki odbyła się na Gali. Każdy wynalazek miał swojego ambasadora, osobę znaną publicznie, która dbała o jego odpowiednią promocję. I tak, ambasadorem pojazdu zeroemisyjnego KrioNgine była Tomasz Kammel, Cyber-Oka – Aleksandra Woźniak, Technologii rozpoznawania mowy – Rafał Bryndal, Fotobioreaktora – Zygmunt Chajzer, CyberRyby – Jerzy Dudek, Detektora podczerwieni – Jolanta Fraszyńska, Safe Stepa – Joanna Moro,
ArtCell – Anna Karna.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania sms-owego, widzowie TVP1 za Polski Wynalazki 2013 uznali Cyber-Oko.
 
Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie: http://www.tvp.pl/wiedza/nauka-i-technika/polski-wynalazek-2013

Źródło: Portal Innowacji

 


 

20.03.2013

W ramach cyklu Polskie Innowacje, Portal Innowacji przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Tym razem jest to kombajn do zbioru warzyw korzeniowych, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz wysokim walorom użytkowym, wyprzedza technologicznie zaawansowane konstrukcje zagraniczne.
 
Powierzchnia uprawy i produkcja warzyw korzeniowych w Polsce, w tym marchwi, pietruszki i cebuli, w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrosła. Gospodarstwa warzywnicze są na ogół dobrze wyposażone w sprzęt do uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin – zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w zakresie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do zbioru warzyw. W tym celu, w większości gospodarstw wykorzystywane są zwykłe kopaczki lub pługi jednoskibowe, co ma znaczący wpływ na wysoki udział robocizny w procesie zbioru.
 
„Dotychczasowe niedogodności rozwiązuje nowy kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw”– zapewnia współautor projektu, prof. Tadeusz Pawłowski. Został on wdrożony przez firmę Akpil, jako wynik projektu realizowanego wspólnie z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych.
Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw (fot. PIMR i PPHU Akpil)
 
Profesor T. Pawłowski podkreśla, że „prace badawczo-rozwojowe zrealizowano w znacznej mierze przy użyciu wysoko zaawansowanych technik komputerowych. Przeprowadzono także wirtualne modelowanie i szczegółowe komputerowe analizy inżynierskie”.

Czytaj więcej

 


 

21.03.2013

W poniedziałek 18 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów odbyło się pierwsze w bieżącym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprzedziło seminarium, podczas którego Prezes LGD „Razem dla Radomki” zaprezentował referat nt. „Leader w okresie 2014-2020”, w którym omówił najważniejsze założenia związane z funkcjonowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Oprócz w/w prezentacji – Arkadiusz Ostrowski z LGD zaprezentował perspektywę działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w okresie I półrocza 2013 r.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009-2015,zaprezentowano również Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.
 

Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie

 


 

25.03.2013

W dniach 26-27 marca 2013 roku w gmachu MiNI Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) odbędzie się czwarta edycja Warszawskich Dni Informatyki – największej, bezpłatnej, studenckiej konferencji w Polsce dotyczącej branży IT.
 
Wydarzenie organizowane jest przez koła naukowe z warszawskich uczelni: UW, PW, SGH, SGGW, WAT, PJWSTK, WWSI, WIT przy wsparciu sponsorów Asseco Poland i Accenture.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami z branży IT na sesjach z zakresu IT Management, IT Development oraz infrastruktura & sieci. By wziąć udział w WDI i dostać powitalny podarunek (koszulkę, smycz i inne niespodzianki) wystarczy zarejestrować się na stronie www.warszawskiedniinformatyki.pl

 


 

26.03.2013

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór zgłoszeń do Konkursu o tytuł „Mazowieckiej Firmy Równych Szans” w zupełnie nowej odsłonie.
Poniżej znajdą Państwo regulamin nowej odsłony konkursu oraz dokumenty i formularze niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 08 kwietnia 2013. Udział w konkursie oraz w uroczystej gali na zakończenie konkursu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Deklaracja działania zgodnie ze standardami MFRS
Formularz zgłoszenia do konkursu
Regulamin konkursu o tytuł MFRS

 


 

Copyright by Paweł Słabik