NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Marzec 2014

 


 

 


 

 


 

 


 

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

 

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy z zakresie biogazowni oraz przełamanie stereotypów, jakie na temat tego rodzaju inwestycji funkcjonują w polskim społeczeństwie. Beneficjentami projektu są doradcy rolni, poprzez których zamierzamy dotrzeć do szerokiego grona rolników,  mieszkańców wsi, przedstawicieli samorządu lokalnego.

Przedstawiamy materiały konferencyjne przedstawione 26 lutego 2014 roku w Radomiu.

Prezentację można zobaczyć tutaj.

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniach od 24 marca do 7 kwietnia 2014 r. przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania Małe Projekty. Pula środków przeznaczonych w ramach realizowanego naboru wynosi 388 174,18 zł

Czytaj więcej

 


 

Mikroprzedsębiorca RokuMikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. 

Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik