NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Październik 2014

 


 

Przedsiębiorczość jest przemiotem zainteresowania wielu polityk publicznych, w tym polityki regionalnej, polityki konkurencyjności, polityki rynku pracy, czy polityki rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, ze względu na specyfikę i odmienne warunki społeczno-ekonomiczne od tych panujących w mieście, wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, wymaga szczególnego doboru instrumentów pomocy.

Nagromadzenie przez lata niekorzystnych jzawisk społęczno-gospodarczych na obszarach wiejski, niektorzystna struktura i relacje czynników produkcji, malejąca rola rolnictwa jako źródła utrzymania mieszkańców wsi, ukryte bezrobocie i niezagospodarowane nadwyżki siły roboczej, czy dysparytet dochodowy wiejskich gospodarstw domowych, zmuszają do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na kreowanie źródeł pozarolniczego dochodu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Bariery i instrumenty wsparcia" w Biuletynie KSOW.

Zobacz Biuletyn

 


 

Akademia e-Biznesu to organizowane przez web.gov.pl spotkania w formule barcampów, które odbędą się w  16 miastach Polski na przestrzeni października i listopada 2014 roku. Ich celem jest dostarczanie wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych, a zarazem stworzenie okazji do networkingu oraz nawiązanie dialogu pomiędzy start-upami, przedstawicielami dużego biznesu i administracją publiczną

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W tegorocznej Akademii e-Biznesu opieramy się na doświadczeniach z 2012 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja tego cyklu. Współpraca ze start-upami przekonała nas, że to one powinny wziąć w swoje ręce część merytoryczną programów Akademii, ponieważ najlepiej znają potrzeby edukacyjne swojego środowiska.

Czytaj więcej

 


 

Copyright by Paweł Słabik