NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja promująca projekt

Logo - ZPWiM„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odbędzie się konferencja promująca projekt, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Podczas spotkania zastaną poruszone tematy związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Prelegenci omówią zagadnienia takie jak: „Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” czy „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Działania – p. Cezary Nowek przedstawi założenia działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu.

 

W konferencji udział mogą wziąć: przedsiębiorcy z sektora MSP, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele: świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Program konferencji:

  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 13:15-14:00: Przedsiębiorczość a rozwój lokalny Wojciech J. Jabłoński, Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów
  • 14:45-15.00: Wystąpienie zaproszonych gości, dyskusja.

 

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić: Formularz oraz Deklaracja uczestnictwa  a następnie wysłać je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.

Copyright by Paweł Słabik