NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Orzeł Agrobiznesu przyznany Tadeuszowi Tomasikowi.

W zakończonej XXXVIII edycji konkursu Orzeł Agrobiznesu uhonorowano przedstawicieli z terenu gminy Przysucha. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik otrzymał nagrodę Srebrnego Promotora Agrobiznesu, a tytuł Orła Agrobiznesu Przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Przysusze.

 

Orzeł Agrobiznesu – to nagroda przyznawana od 2001 roku za sukces rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno – Wydawnicza EMS. Nagrody przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności, finansistów, marketingu, technologów żywności, ekonomistów. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje wicemarszałek Sejmu RP.

 

Kapituła przyznając Burmistrzowi Przysuchy tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu, doceniła działania Burmistrza na rzecz stwarzania przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy oraz promowania innowacyjności. Świadczy o tym przykład Banku Spółdzielczego w Przysusze, nagrodzonego tytułem Orła Agrobiznesu. Nagrodę odebrał Prezes Banku Spółdzielczego Marian Grzegorczyk.

 

Zwyciężcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Copyright by Paweł Słabik