NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt „Akademia Przywódców”

Logo - Akademia Przywódców

„Akademia przywódców” to projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego od dnia 2 stycznia 2012 roku przez NS Konsulting Sp. z o. o.. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany jest do pracowników kadry zarządzającej zatrudnionej w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: szydłowiecki, radomski, przysuski, zwoleński, kozienicki, lipski, białobrzeski oraz mieście Radom.


W ramach projektu oprowadzone będzie szkolenie: „Zarządzanie personelem, czyli jak być dobrym przywódcą?”. Szkolenie będzie realizowane w formie 6 modułów szkoleniowych:

  • Być przywódcą,
  • Komunikacja w zespole,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Efektywna rekrutacja,
  • Dobra motywacja pracowników,
  • Flexi-praca.


Szkolenia poprowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i trenerzy z obszaru tematycznego związanego z branżą zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkoleń zaświadczenia o ich ukończeniu. Szkolenia przeprowadzone zostaną w Kazimierzu Dolnym (organizator  pokrywa koszty noclegu i wyżywienia).


Projekt Akademia Przywódsów objęty jest pomocą publiczną. 80% kosztów szkoleń jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jedynie 20% kosztów szkoleń pokrywa Przedsiębiorca, co jest niewielką sumą w porównaniu do cen rynkowych szkoleń komercyjnych z dziedziny zasobów ludzkich.


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, już teraz zainteresowani mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.akademiaprzywodcow.pl i przesłać pocztą na adres biura.


Więcej informacji na stronie www.akademiaprzywodcow.pl, w Biurze Projektu (ul. Przemysłowa 25, 27-300 Lipsko) lub pod numerem telefonu: 519 308 950.

Copyright by Paweł Słabik