NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Rozpoczęcie naboru wniosków

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) z przyjemnością informuje, iż w okresie od dnia 30 marca 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godz. 16.00. w Biurze LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. – pn. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 8:00-16:00. można składać wnioski o przyznaje pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER przez mieszkańców, rolników i domowników gospodarstw rolnych, przedsiębiorców z terenu Gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w sektorach pozarolniczych lub rozwojem już istniejących przedsiębiorstw.

a

Limit dostępnych środków dla Wnioskodawców działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a więc osób fizycznych, mikroprzedsiebiorców (przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników), a także wspólników spółki cywilnej podlegających ubezpieczeniu  w ZUS wynosi 265 099,17 zł.

a

Limit dostępnych środków dla Wnioskodawców działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”, a więc osób fizycznych – rolników i domowników gospodarstw rolnych podlegających ubezpieczeniu w KRUS wynosi 675 000,00 zł.

a

Szczegóły: Nabory wniosków

a

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 – 17:00 , wt. – pt. 8:00 – 16:00 tel./fax (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl lub lgd@razemdlaradomki.pl

a

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Broszura – poradnik dla beneficjentów

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

 a

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”:

Broszura informacyjna

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Copyright by Paweł Słabik