NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkania informacyjne dotyczące Osi Leader

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Przedstawiona zostanie także dotychczasowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Najbliższe spotkania:

  • 10.04.2012 r.Urząd Gminy w Jedlińsku, Sala Konferencyjna, godzina 12.00;
  • 11.04.2012 r. – Urząd Gminy w Zakrzewie, Sala Konferencyjna, godzina 14.00;
  • 12.04.2012 r. Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Sala Konferencyjna, godzina 12.30;
  • 12.04.2012 r.Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30;
  • 17.04.2012 r.Urząd Gminy w Przytyku, Sala Konferencyjna, godzina 11.00;
  • 19.04.2012 r.Urząd Gminy w Wieniawie, Sala Konferencyjna, godzina 13.00;
  • 19.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30.

 

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGD, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy.

Copyright by Paweł Słabik