NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

RE:miks pokoleńmulticelmedal

Spotkania informacyjne dotyczące Osi Leader

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Przedstawiona zostanie także dotychczasowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Najbliższe spotkania:

  • 10.04.2012 r.Urząd Gminy w Jedlińsku, Sala Konferencyjna, godzina 12.00;
  • 11.04.2012 r. – Urząd Gminy w Zakrzewie, Sala Konferencyjna, godzina 14.00;
  • 12.04.2012 r. Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Sala Konferencyjna, godzina 12.30;
  • 12.04.2012 r.Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30;
  • 17.04.2012 r.Urząd Gminy w Przytyku, Sala Konferencyjna, godzina 11.00;
  • 19.04.2012 r.Urząd Gminy w Wieniawie, Sala Konferencyjna, godzina 13.00;
  • 19.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30.

 

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGD, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy.

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa