NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Szkolenia dla lokalnych animatorów

Logo - MPnRWAiI_m

Szkolenia dla lokalnych animatorów

 

W ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” lokalni animatorzy wezmą udział w cyklu szkoleń. Pierwsze z nich odbędzie się 28-30 maja br. w  Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „EMAUS” w Białobrzegach.

 

Uczestnicy szkoleń zapoznają się m.in. z rolą i funkcją animatora społeczności lokalnej, jego zadaniami i umiejętnościami. Drugiego dnia animatorzy dowiedzą się podstawowych założeń dotyczących  prowadzenia działalności gospodarczej w tym także elementarnych przepisów prawnych związanych z założeniem własnej firmy. Ostatniego dnia w pierwszym cyklu spotkań Pan Wojciech Jabłoński przeanalizuje wraz z animatorami możliwości zdobywania  funduszy na realizację projektów.

 

Kolejne spotkania zaplanowano na 13-15 czerwca oraz 28-29 czerwca br.

 

Przypomnijmy, że projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” realizowany jest przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz pięć ośrodków współpracujących (w tym m.in.:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”).

 

Celem głównym projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności).

 

Więcej informacji o projekcie na www.partnerstwo.zpwim.pl

Copyright by Paweł Słabik