NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych

16 listopada 2011 r. w Radomiu w Sali Konferencyjnej w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 16/18 odbyło się szkolenie pt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych”, które zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza: Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój, Wspólny Trakt, Na Piaskowcu).

 

Szkolenie prowadzone pod kierunkiem Kazimierza Porębskiego – zastępcę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich oraz Krzysztofa Zaniewskiego z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek – który powitał licznie zgromadzonych gości. Uczestniczyli w nim rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój rynku tych produktów oraz doradcy, w sumie ponad 90 osób.

 

Pan Krzysztof Zaniewski – w swoich wystąpieniach, które poświęcił produktom tradycyjnym i regionalnym, Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej wspominał jak ważną szansę stanowią one dla rozwoju regionu oraz przedstawił prawne możliwości przetwarzania surowców zwierzęcych w gospodarstwach rolników indywidualnych. Tłumaczył również zebranych, jakie korzyści są z promowania produktów tradycyjnych. Według niego bardzo ważnym czynnikiem mogącym przyczynić się do znaczenia produktów tradycyjnych na rynku europejskim jest współpraca grup producenckich.

 

Następnie Wojciech Pysiak – rolnik roku w konkursie „Agroligi” oraz członek komisji ds. rolnictwa doradzającej Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu przedstawił jak w praktyce wygląda prowadzenie gospodarstwa rolniczego w ramach Działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej. Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek – zapoznał zebranych z produktem tradycyjnym – Papryką Przytycką, a Jan Czaja – koordynator projektu odrolnika.pl, laureat XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” przedstawił możliwości bezpośredniej sprzedaży produktów ekologicznych (owoców i warzyw).

 

Szkoleniu towarzyszyła degustacja potraw tradycyjnych i regionalnych. Uczestnicy mogli spróbować słynnego salcesonu wizytowego czy kiełbasy jałowcowej przygotowanej przez Gospodarstwo Rolne Wojciecha i Elżbiety Pysiak, przetworów z papryki Przytyckiej, jak również wyrobów piekarniczych z Piekarni Wacyn, wędlin z Przedsiębiorstwa „Bekon” Mieczysława Podgórskiego z Szydłowca, produktów ekologicznych pochodzących z gospodarstwa Państwa Zając z Tomaszowa, czy tradycyjnego bigosu i pierogów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Chomentowianki”.

Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych

Copyright by Paweł Słabik