NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Be eco – Be smart – spotkanie dla przedsiębiorców – Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

W dniu 25.04.2017 r., w godzinach 10.00-12.30, Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu, działający przy Oddziale Zamiejscowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, organizuje spotkanie informacyjne „Be eco – Be smart – spotkanie dla przedsiębiorców – Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.
 
Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat rozpoczynających się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursów w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, typ projektu – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” oraz Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”. W trakcie spotkania omówione zostaną podstawowe zasady, warunki i kryteria obowiązujące w ramach ogłoszonych konkursów.
 
Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, jako potencjalnych Wnioskodawców, którzy zamierzają przygotowywać i składać wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, konkursy w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” i Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”.
 
Program spotkania

 • Podstawowe zasady przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z wykorzystaniem systemu MEWA 2.0;
 • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, typ projektu – „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji”;
 • Zasady, warunki i kryteria obowiązujące w konkursie w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, typ projektu – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.
 •  

  Miejsce spotkania:

  25 kwietnia 2017 roku (w godzinach 10.00 – 12.30)

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

  ul. Kościuszki 5a, III p., sala nr 310

  26 – 610 Radom

   

  Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu.

   

  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

   

  Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

   
  Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Copyright by Paweł Słabik