NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przewodniki, broszury informacyjne, poradniki

 

  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL
  Dotacje na innowacje – Pakiet informacyjny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki
  Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dotacje na innowacje. Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
  „Rozwój kariery zawodowej” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Elastyczne formy zatrudnienia” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Ochrona i promocja zdrowia” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Przesunięcia między stanowiskami” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” broszura w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Rekrutacja i selekcja” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  „Kształcenie ustawiczne” broszura w ramach projektu z „Wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1.3 PO KL
  Dobre praktyki SPO RZL – Projekty nakierowane na doskonalenie umiejętności pracowników i menedżerów firm, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006
  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Źródło: www.parp.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik