NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

E-learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach – archiwum

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu wraz z Partnerami: Powiatem Przysuskim, Powiatem Radomskim, Powiatem Szydłowieckim i Powiatem Zwoleńskim zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach aktywizujących dotyczących realizacji projektu: „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
 
Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

 
Spotkania odbędą się w dniach:

 • 05 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7
 • 06 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze Al. Jana Pawła II 10
 • 07 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7
 • 08 listopada 2012r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl
 
Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi
przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

 


 

Jeśli chcą Państwo podnieść swoje kompetencje, organizacji w której Państwo działają, lub założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”,mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla mieszkańców powiatów:

 • przysuskiego
 • radomskiego
 • szydłowieckiego
 • zwoleńskiego

którzy aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swoich miejscowości lub organizacji.
E-learning to prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i poza formalnej. Pozwala na udział w kursie czy szkoleniu, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki.

Zapraszamy do szkoleń z zakresu:

 • Prawno-technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społenościowych
 • PR i promocji NGO, reklamy społecznej
 • Tworzenie partnerstw i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 • Sponsoringu i fundraisingu
 • Pozyskania środków na działanie i rozwój
 • Zarządzania, monitoringu i ewaluacji projektów
 • Alternatywnych źródeł
 • Finansów w organizacji pozarządowej
 • Zasad i przepisów dotyczących organizacji wolontariatu.

 
Zachęcamy do współpracy!

Pobierz ulotkę

 


 

W dniu 01.09.2012r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu ul. Wernera 9/11 rozpoczęła realizację projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO).
 
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy m.in. młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży.
 
Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad – grudzień br. skorzystać z bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów: radomskim, zwoleńskim, przysuskim i szydłowieckim.

Czytaj więcej

 


 

Szanowni Państwo,
w dniu 01.09.2012r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczęła realizację projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” w ramach Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO).
Projekt skierowany jest do tych osób mieszkających na obszarze powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej „małej ojczyzny”.
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży.
Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad – grudzień br. skorzystać z bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów.
 
Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie.

 

Czytaj więcej

 


 

Nowy projekt stowarzyszenia LGD ,,Razem dla Radomki”

 

   ,,E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach– to kolejna inicjatywa naszego Stowarzyszenia, która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie ze Starostwami Powiatowymi w Radomiu, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu.

  

   Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych,  zwiekszenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych.

 

   Inicjatywa skierowana jest do grupy 160 osób – mieszkańców obszaru czterech powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego, którzy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych z zakresu:

 

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

  

   Szczegółowe informacje o projekcie, rekturacji uczestników przekażemy w najbliższch wydaniach Biuletynu LGD oraz na naszej stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl

Copyright by Paweł Słabik