NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt ODROLNIKA.PL

O PROJEKCIE:

odrolnika.pl

Projekt odrolnika.pl tworzony i realizowany jest przez rolników. Celem projektu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w celu umożliwienia im dalszej egzystencji.

 

Sprzedaż bezpośrednia polega na dostarczeniu przez rolnika konsumentowi indywidualnemu lub do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki) wytworzonych produktów rolniczych bez udziału pośredników.

 

Zaletą takiej formy sprzedaży jest bezpośredni kontakt rolnika – producenta z klientem, a przez to rozpoznanie potrzeb, gustów, oczekiwań i szybka reakcja na zmianę upodobań, a także przejęcie przez producenta marży handlowej.
Oznacza to że cena za nasze produkty zawiera jedynie koszt produktu i w 100% (poza sytuacją gdy produkty dostarczane są do zakładu detalicznego) stanowi kwotę jaką uzyska rolnik za nabywany przez konsumenta produkt.

 

Od strony klienta zaletą jest możliwość zlecenia produkcji żywności własnemu rolnikowi, zakupu świeżego towaru pochodzącego od znanych i sprawdzonych producentów oraz możliwość uzyskania informacji na temat produktów i sposobu ich pozyskiwania.

 

Sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte tylko produkty własne wyprodukowane w gospodarstwie danego rolnika, a wielkość obrotu nie może przekraczać wysokości plonów uzyskiwanych w roku czy ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.

 

Reasumując dzięki sprzedaży bezpośredniej rolnik uzyskuje wyższą cenę za swój towar zaś konsument świeży produkt wiadomego pochodzenia za znacznie niższą cenę od tej jaką musiałby ponieść robiąc zakupy w tradycyjny sposób. Poprostu w ramach sprzedaży bezpośredniej omijamy cały szereg pośredników. Nabywaną bezpośrednio żywność można identyfikować z konkretnym już nie tylko rolnikiem ale polem na którym wyrosła (warzywa), drzewem z którego została zerwana (owoce), czy zwierzęciem od którego została pozyskana (mleko krowa).

 

W ramach projektu planujemy sprzedawać:

  • żywność ekologiczną, produkowaną pod nadzorem jednostki certyfikującej
  • żywność tradycyjną, produkowaną na małą skale w sposób przyjazny dla środowiska jednak bez nadzoru jednostki certyfikującej
  • produkty wpisane na liste produktów tradycyjnych zarejestrowaną w bazie produktów tradycyjnych

 

sprzedaż bezpośrednia będzie prowadzona w następujący sposób:

  • Online (paczka od rolnika z dostawą do miasta)
  • sprzedaż wysyłkowa
  • Sklep stacjonarny (regały)
  • Jarmark produktów ekologicznych i lokalnych
  • W gospodarstwie (w trakcie dni otwartych) – kupujący ma możliwość zbioru bezpośrednio z pola, odbierania produktów z gospodarstwa lub zakupu w punkcie sprzedaży w gospodarstwie

Więcej informacji na stronie www.odrolnika.pl


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik