NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja „E-COOP-Cyfrowe Środowisko Współdziałania”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zaprasza na konferencję regionalną „E – COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”, która odbędzie się 4 października 2012 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 28.
Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu „E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Celem Programu INTERREG IV C jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy realizowane poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.
Perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego obszarów wiejskich na Mazowszu przedstawi Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Przekazujemy program konferencji, informację o projekcie oraz kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie do dnia 28.09.12 r. na adres e-mail – sekretariat@modr.mazowsze.pl lub faxem – 22 571 61 01.

Serdecznie zapraszamy
Członek Komitetu Sterującego E-COOP
Z-ca Dyrektora MODR Warszawa
dr inż. Grażyna Opolska

Copyright by Paweł Słabik