NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkurs na logo Papryki Przytyckiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie logo cechującego się oryginalnością, przejrzystością i funkcjonalnością, a także znaczącym poziomem artystycznym. Logo będzie służyło jako identyfikacyjny, marketingowy oraz informacyjny element Papryki Przytyckiej, który będzie pojawiał się na stronie internetowej poświęconej w/w produktowi oraz wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.

 

Konkurs trwa do 14 września 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 7 września br. Nagrodami w konkursie są Wydawnictwa Regionalne. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 48 38 58 996 .

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: pobierz

Copyright by Paweł Słabik