NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mazowiecka Firma równych szans

Badanie dotyczące równościowego zarządzania realizowane było jako część projektu „Mazowiecka Firma równych szans” i stanowiło uzupełnienie działań mających na celu promocje w środowisku mazowieckich pracodawców i pracowników równościowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem i korzyści z nich wynikających. Istotą badania było założenie, że nowoczesne zarządzanie firmą opiera się na poszanowaniu równości płci, a wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani. Zarządzanie równościowe oznacza tworzenie takich ram organizacji pracy, stwarzanie takich warunków rozwoju, które niezależnie od specyficznej sytuacji kobiet i mężczyzn pozwalają im na pełne wykorzystanie ich możliwości.
 
Celem badania było uzyskanie wiedzy, czy i w jaki sposób zasady równościowego zarządzania są wdrażane w mazowieckich przedsiębiorstwach oraz zidentyfikowanie barier i deficytów w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Pobierz raport

Copyright by Paweł Słabik