NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

 

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

 

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy: – moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), – moduł 2: komunikacja interpersonalna, – moduł 3: produkcja i przetwórstwo, – moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

 

Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Czym jest polska wieś? — Raport

Jednym z najlepszych źródeł wiedzy na temat dynamicznie zmieniających się polskich obszarów wiejskich, jest „Raport o stanie wsi”, wydawany co dwa lata na zamówienie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Kolejna jego edycja, Polska wieś 2022, została niedawno udostępniona szerokiemu gronu odbiorców.

 

Konsultacje projektu Planu włączania partnerów do FEPW

Instytucja Zarządzająca dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, mając na uwadze istotną rolę zasady partnerstwa w perspektywie 2021-2027 oraz w efekcie sugestii Komisji Europejskiej, opracowała projekt Planu włączania partnerów do FEPW. Zapraszamy do konsultacji dokumentu, który znajdą Państwo w załączniku do wiadomości.

 

Uwagi do dokumentu należy przesyłać na adres SekretariatKMFEPW@mfipr.gov.pl wg załączonego formularza do 2 sierpnia br.

 

Podsumowanie procesu konsultacji zostanie zamieszone na stronie internetowej Programu.

 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa, wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych”.

 

Materiał przygotowany przez „Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim”, działający przy wojewodzie mazowieckim.

 

Copyright by Paweł Słabik