NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Prezentujemy firmę utworzoną w ramach dotacji od LGD Razem dla Radomki” MM Michał Niewadzisz Fotografia i Wypożyczalnia

MN Michał Niewadzisz to firma utworzona w miejscowości Wieniawa w 2022 roku, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł od  LGD Razem dla Radomki na start działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja pn. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego „MN” świadczącego usługi fotodokumentacji oraz zakup wyposażenia została zrealizowana w 2023 roku. Firma Pana Michał świadczy usługi wynajmu fotolustra na imprezy okolicznościowe, napisów LED ,a także dokumentacją foto i wideo za pomocą drona.

 

Zapraszamy na stronę firmy Pana Michała: https://www.facebook.com/MNphooto

Akademia Analizy Behawioralnej

Dezinformacja to wyzwanie współczesnego świata. Statystyki pokazują, że dezinformacja i kłamstwa są coraz większym problemem. Według badania przeprowadzonego przez Edelman Trust Barometer w 2021 roku, 76% respondentów uważa, że media społecznościowe stanowią zagrożenie dla demokracji, a 61% uważa, że nie można im ufać. Innym badaniem, przeprowadzonym przez organizację Ipsos MORI w 2019 roku, wykazało, że tylko 40% ludzi ufa informacjom, które widzi w internecie, a tylko 26% ufa informacjom przekazywanym przez polityków. Według raportu Amnesty International z 2020 roku, kłamstwa i dezinformacja były wykorzystywane przez rządy, partie polityczne i grupy interesu w co najmniej 90 krajach w ciągu ostatnich pięciu lat. Z biegiem czasu coraz więcej badań pokazuje, że dezinformacja i kłamstwa są rzeczywistymi wyzwaniami, którym należy świadomie przeciwdziałać.

 

Akademia Analizy Behawioralnej to nowość na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane we współpracy z Insitute of Nonverbal Communication, partnerem strategicznym studium.

 

Konferencja: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, która odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Warszawie.

 

Spotkanie inaugurujące: Test Dojrzałości Cyfrowej – formuła online

 

W imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu online, które inauguruje narzędzie, Test Dojrzałości Cyfrowej, które wspólnie opracowaliśmy z Fundacją Digital Poland.

 

30 maja 2023 r. w godz. 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie „Test Dojrzałości Cyfrowej – cyfryzacja polskich firm krok po kroku”, na które zostały zaproszone m.in. instytucje działające w cyfryzacji oraz oferujące wsparcie i rozwiązania dla przedsiębiorstw.

 

Agenda:

  • g. 10.00-10.10 Otwarcie spotkania: Test Dojrzałości Cyfrowej – przedstawienie narzędzia i potencjału wykorzystania dla firm
  • g. 10.10-10.30 Panel dyskusyjny: Cyfrowa dekada – ocena i dalsze perspektywy cyfrowego rozwoju polskich firm
    Moderator: Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland
  • g. 10.40-11.00 Panel dyskusyjny: Jak cyfryzacja może zwiększać produktywność i generować oszczędności w firmie?
    Moderatorka: Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju
  • g. 11.00-11.15 Zakończenie

Źródło: interankiety.pl

Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów

W dniu 03.04 .2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów„. Grantobiorcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie które reprezentowane było przez Pana Prezesa OSP Darka Pysiaka. Przygotowywana koncepcja Smart Villages to połączenia możliwości wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych , technologii cyfrowej z potrzebami mieszkańców miejscowości i potencjały historycznego Taczowa, dzięki innowacyjnemu podejściu.

Copyright by Paweł Słabik