NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Webinar: Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line (webinarze), którzy odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10.30 i poświęcone zostanie zagadnieniu „Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji”.

 

Spotkanie zaadresowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie promocji i sposobu budowania marki, rozpoznawalności swoich organizacji, w tym m.in. za pomocą wykorzystania social mediów. W ramach szkolenia przekazane zostanie informację o sposobie kreowania wizerunku organizacji, podejmowania strategii promocyjnych, realizacji komunikacji w obrębie organizacji i kampanii społecznych.

 

Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę o rodzajach dostępnych bezpłatnych programów graficznych, nauczą w zakresie przygotowywania elementów elementy promocyjne (plakaty, ulotki, materiały na strony i portale społecznościowe itp.) wraz z elementem projektowania grafik, filmów, obróbki zdjęć, czy też programów do kreowania animacji i przygotowania prezentacji.

 

Ecoprojekt w Dolinie Radomki

LGD Razem dla Radomki zachęca wszystkich mieszkańców Doliny Radomki do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o nasze środowisko poprzez ekologiczne ogrzewanie. To nie tylko sposób na spełnienie nowych norm prawnych, ale także wyraz naszej troski o czyste powietrze i zdrową przyszłość naszego regionu. Działajmy razem na rzecz „Czystego powietrza w Dolinie Radomki”!

Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

 
 • najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,
 • najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,
 • lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,
 • animatora kultury.
 

Rozwijaj się z funduszami europejskimi

 

Spotkanie będzie idealną okazją do poznania programów realizowanych przez PARP w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 przygotowanych dla przedsiębiorców MŚP z Polski Wschodniej m.in.: programy dla startupów, GOZ. Nowe programy otwierają wiele możliwości dla rozwoju firm w Polsce. Każde spotkanie stacjonarne to możliwość indywidualnych rozmów z ekspertami PARP.

 

Projekt GO MAZOVIA LIFE PL

To nazwa projektu, który ma uporządkować gospodarkę odpadami na terenie województwa mazowieckiego i zmienić obecny system na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Dzięki niemu mazowieckie gminy stworzą lepsze warunki do realizacji zadań własnych w tym obszarze, a mieszkańcy będą mieć zagwarantowany dostęp do ekologicznej i przyjaznej środowisku infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

 

By pozyskać środki na realizację projektu, 5 września 2023 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył wniosek (tzw. Concept Note) do programu LIFE. Planuje się, że projekt będzie trwać od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. Budżet przedsiewziecia to ponad 18 mln euro, z czego kwota dofinansowania z programu LIVE wynosi ponad 11 mln euro. Do konsorcjum projektowego należą:

 
 • Koordynator Konsorcjum: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Współbeneficjenci:
  • MBPR – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,
  • 26 gmin województwa mazowieckiego, w tym:
   • 9 gmin miejskich (w tym 3 gminy miejskie na prawach powiatu),
   • 8 gmin miejsko-wiejskich,
   • 9 gmin wiejskich,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie sp. z o.o.,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  • Fundacja Frank Bold,
  • Polskie Stowarzyszenie Zero Waste,
  • Federacja Polskich Banków Żywności.
 

Samorząd województwa dopuszcza możliwość poszerzenia składu konsorcjum projektowego, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy maja pomysł/wizję na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą by chciał zrealizować w ramach projektu.

 

Copyright by Paweł Słabik