NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Edukacja w Dolinie Radomki – Atlas mięsa

Atlas Mięsa to zbiór aktualnych danych i faktów dotyczących konsumpcji, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Publikacja wyjaśnia problematyczny charakter hodowli zwierząt gospodarskich i wskazuje jej społeczne, etyczne i środowiskowe konsekwencje. Wiemy, że produkcja i spożywanie mięsa cały łańcuch od pola do stołu wpływa bezpośrednio, jak i pośrednio na zmianę klimatu. Sama tylko hodowla i chów przyczyniają się do globalnej emisji gazów cieplarnianych na poziomie 2,0–3,6 mld ton CO2eq/rok, tj. 4–9 razy więcej niż wynosi ludzi, a także problemy wynikające z dominacji wielkich koncernów w produkcji zwierzęcej…..

….Sytuację w Polsce przedstawia pięć rozdziałów poświęconych odpowiednio produkcji mięsa i handlowi, wpływowi chowu zwierząt gospodarskich na klimat i środowisko, nawykom i postawom konsumpcyjnym młodych ludzi oraz zmianie modelu produkcji zwierzęcej. Wyraźnie widać, że Polska wpisuje się w światowe trendy intensyfikacji i uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej, globalizacji oraz liberalizacji handlu mięsem. Choć ciągle mamy wiele małych i średnich gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą i chowem, ich liczba spada. Równocześnie wzrosła liczba pozwoleń na budowę ferm wielkoprzemysłowych. Spożycie mięsa w Polsce zmalało o blisko 6% w ciągu ostatnich pięciu lat, mimo to jego produkcja cały czas wzrasta. Jest to kierunek zgodny ze ścieżką rozwoju polskiego rolnictwa wspieraną przez polskich i europejskich decydentów, tj. uprzemysłowieniem i produkcją mięsa na eksport…..

Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki 

Zapraszamy na seminarium internetowe dotyczące dobrych praktyk Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki w dniu 24 kwietnia 2024 r ., które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.

 

Oferowana jest możliwość interakcji z rówieśnikami z całej Europy oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do potwierdzenia uczestnictwa pod tym linkiem do 5 kwietnia 2024 r .

 

Webinarium ma następujące cele :

  • Dowiedzieć się o praktykach, politykach i narzędziach skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
  • Umożliwić wymianę doświadczeń i inicjatyw lokalnych oraz uczenie się na ich podstawie, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
  • Budować zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodych ludzi wiejskich;
  • Zachęcać i mobilizować członków społeczności Paktu Wiejskiego, aby zaangażowali się w Pakt poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i uczestnictwa w demokracji.
 

Znajdź więcej informacji i przejrzyj roboczą agendę na stronie wydarzenia .

“Atlas Pestycydów 2024”, czyli ile kosztuje nas uprzemysłowienie rolnictwa?

Globalne zużycie pestycydów cały czas zwiększa się. W latach 1990–2017 wzrosło o ok. 80%. Dotyczy to także Polski, w której w ciągu ostatnich 20 lat ich sprzedaż została potrojona. Pestycydy oddziałują niekorzystnie nie tylko na owady i rośliny, przyczyniając się do spadku różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wód i gleb, ale kontakt z nimi stanowi także zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Każdego roku na świecie dochodzi do około 385 mln przypadków zatrucia pestycydami. To tylko niektóre z niepokojących danych przedstawionych w „Atlasie Pestycydów 2024” wydanym przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie, Koalicję Żywa Ziemia oraz Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Z Atlasu płynie też jeden kluczowy wniosek: należy konsekwentnie dążyć do ograniczania stosowania chemicznych pestycydów oraz promować i rozwijać alternatywne rozwiązania.

 

Źródło: https://witrynawiejska.org.pl

Danie Wspólnych Chwil

Rusza rekrutacja do programu „Danie Wspólnych Chwil”! Na Koła Gospodyń Wiejskich czeka 8000 złotych w e-kodzie do Biedronki.

„Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności. Jego zasady są proste – uczestniczące w akcji Koła Gospodyń Wiejskich organizują cykliczne spotkania przy wspólnym stole, na które zapraszają seniorów ze swojej okolicy. Dzięki temu osoby starsze zyskują dodatkową okazję, by spędzić czas z innymi ludźmi, a cała społeczność może się lepiej zintegrować i budować więzi międzyludzkie.

Już od 5 lutego wszystkie Koła mogą się zgłaszać do nowej edycji programu! Dla KGW biorących udział w III edycji projektu przewidziane są dodatkowe aktywności, m.in. spotkania z dietetykiem oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

KGW jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Wsi pełnej potencjału, innowacji i współpracy – to właśnie taki obraz stara się kreować  projekt pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

 

Projekt został zrealizowany przez partnera KSOW – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

W ramach tego przedsięwzięcia powstała broszura „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej„, która stanowi niezwykle cenny przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) jak Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej, oferując kompleksowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z sieciowaniem KGW oraz zawiązywaniem partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego.

 

Copyright by Paweł Słabik