NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Danie Wspólnych Chwil

Rusza rekrutacja do programu „Danie Wspólnych Chwil”! Na Koła Gospodyń Wiejskich czeka 8000 złotych w e-kodzie do Biedronki.

„Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności. Jego zasady są proste – uczestniczące w akcji Koła Gospodyń Wiejskich organizują cykliczne spotkania przy wspólnym stole, na które zapraszają seniorów ze swojej okolicy. Dzięki temu osoby starsze zyskują dodatkową okazję, by spędzić czas z innymi ludźmi, a cała społeczność może się lepiej zintegrować i budować więzi międzyludzkie.

Już od 5 lutego wszystkie Koła mogą się zgłaszać do nowej edycji programu! Dla KGW biorących udział w III edycji projektu przewidziane są dodatkowe aktywności, m.in. spotkania z dietetykiem oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

KGW jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Wsi pełnej potencjału, innowacji i współpracy – to właśnie taki obraz stara się kreować  projekt pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

 

Projekt został zrealizowany przez partnera KSOW – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

W ramach tego przedsięwzięcia powstała broszura „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej„, która stanowi niezwykle cenny przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) jak Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej, oferując kompleksowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z sieciowaniem KGW oraz zawiązywaniem partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego.

 

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r.

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.Harmonogram przedstawiamy w dwóch wersjach do pobrania:

  • z wyszczególnionymi limitami wsparcia oraz terminami składania poszczególnych rodzajów wniosków

  • opisowej w której wskazane zostały cele poszczególnych interwencji, rodzaje operacji objęte wsparciem oraz uprawnieni do przyznania pomocy

Ochrona powietrza oraz ochrona człowieka i środowiska przed hałasem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza.

Nasza publikacja przeniesie Cię w świat badań, analiz i rozwiązań dotyczących zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, a także działań na rzecz zadbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” podpisana.

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027 została podpisana przez Prezesa LGD „Razem dla Radomki” w dniu 15 grudnia 2023 roku w Płocku.

 

Dzięki realizacji w kolejnej perspektywie unijnej działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy środki finansowe o wartości min. 2 462 500 euro. Środki te przeznaczone zotaną na realizację LSR m.in w ramach konkursów dedykowanych dla mieszkańców, sektora przedsiębiorczości, samorządów, instytucji kultury czy też organizacji pozarządowych z terenu gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Copyright by Paweł Słabik