NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Smart Village w Dolinie Radomki- Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

W latach 2020-2023 samorząd Mazowsza zrealizował projekt badawczy „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, w wyniku którego powstał system informatyczny ROLMApp.

 

ROLMApp umożliwia rolnikom zgłaszanie badania gleby, obsługę procesu certyfikacji gospodarstw rolnych oraz wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystają z systemu online (https://rolmapp.pl) lub w bezpłatnej aplikacji.

 

W związku z uruchomieniem głosowania w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, proszę o poparcie projektu budowy Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim. Głosowanie do 23 czerwca 2024

 

Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej

 

Opis projektu nr 37

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 37 Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

 

Pytania o Unię Europejską i euro – nowa publikacja

  • Co robić, kiedy traktaty unijne są niezgodne z Konstytucją RP?
  • Czy Niemcy mają decydujący wpływ w UE?
  • Kiedy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej?
  • Czy po wprowadzeniu euro wzrosną ceny?

Publikacja autorstwa Marcina Święcickiego zawiera 35 pytań, które obecne są w debacie publicznej i w prosty, a zarazem merytoryczny sposób udziela na nie rzetelnych odpowiedzi.

 

To doskonałe kompendium, które przyda się zarówno uczniom i studentom, jak i osobom szukającym wiarygodnych argumentów w dyskusji na tematy unijne.

 

Radom miastem przemysłu przyszłości

 

To innowacyjna inicjatywa, która ma na celu przekształcenie regionu radomskiego w dynamiczne centrum biznesowe, gotowe na wyzwania jutra. Program oferuje szereg atrakcyjnych możliwości dla przedsiębiorców, w tym warsztaty, usługi doradcze oraz audyty, które pomogą wzmocnić i rozwijać Wasze biznesy.

 

Kto może wziąć udział w programie? Firmy z subregionu radomskiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki oraz zwoleński).

 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie, zapraszamy do udziału w konferencji otwarcia, która odbędzie się już 20 maja 2024. To doskonała okazja do poznania szczegółów programu, nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z subregionu radomskiego.

   

Źródło: https://startupacademy.pl/przemysl-przyszlosci/

Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

 

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach do 10 maja 2024 r

  • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym).
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • drogą listowną
 

Ogłoszenie o naborze wniosków – Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

Logo - Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 24.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r.  do godz. 15.00

 

Zakres tematyczny: Infrastruktura Publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną

 

(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019.664 z późn. zm.);

 

Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024

Do udziału w konkursie zapraszamy placówki oświatowe oraz instytucje kultury, których dorobek i aktywność w zakresie transformacji cyfrowej są wyjątkowe. Celem konkursu jest wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 22 kwietnia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii konkursowej i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: geodezja@mazovia.pl, w temacie wpisując konkurs „Mazowiecki lider cyfryzacji 2024”.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie Mazowiecki Lider Cyfryzacji (mazovia.pl)

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu głosowania.

 

Copyright by Paweł Słabik