NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Granty na nowe rozwiązania w obszarze zatrudnienia

Dofinansowania w kwocie średnio 38 tys. zł mogą zdobyć działania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:starzejące się społeczeństwo (w tym m.in.

  • kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 50 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety;
  • powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
  • automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Zgloszenia pod adresem: https://transferhub.pl/aktualny-nabor/

Zapewnienie przestrzegania prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich – przewodnik

prawo ochrony środowiska na obszarach wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Komisję Europejską  przewodnikiem pn. „Zapewnianie przestrzegania prawa ochrony środowiska na obszarach wiejskich”. Składający się z dziewięciu punktów plan działania Komisji, mający na celu poprawę przestrzegania unijnego prawa ochrony środowiska i poprawę zarządzania, odnosi się do niektórych systemowych i przekrojowych podstawowych przyczyn niedostatecznego wdrażania prawa ochrony środowiska.

Źródło: sir.cdr.gov.pl

 

Nowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy majowy numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiamy informacje na temat: raportu z monitoringu za 2020 rok, informacje o Smart Village oraz o działalność LGD w I kwartale 2021 r. w zakresie przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów zewnętrznych.

 
Biuletyn 108 RDR

Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia został zaakceptowany na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd jednocześnie upoważnił Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wprowadzania dalszych zmian w dokumencie.

 
Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro

Osobowość roku 2020

W konkursie plebiscytowym “Osobowość roku 2020”  organizowanym przez POLSKA TIMES nominację za promowanie regionu i organizację oraz współorganizację licznych projektów integrujących lokalne społeczeństwo.

 

W kategorii polityka, samorządność i społecznośc lokalna, nominację uzyskał Prezes LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek.

Cezary Nowek Prezes LGD Razem dla Radomko

Nominacja ta, to wyróżnienie dla Lokalnej Grupy Działania za realizację z sukcesami wizji LGD “OBSZAR “RAZEM DLA RADOMKI” AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA”.

 

Metody animacji społeczności na rzecz dobra wspólnego

Metoda Animacji Społeczności Lokalnych na rzecz Dobra Wspólnego

Jak organizować aktywność mieszkańców? Jak łączyć potencjały samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności?

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z animowaniem społeczności lokalnych dostarcza publikacja “Metody animacji społeczności na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”, wydana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa