NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Smart Villages w Dolinie Radomki

Zapraszamy na webinarium na temat inteligentnych wiosek „Słoweńskie doświadczenie i wizja” organizowane przez estońską sieć obszarów wiejskich we współpracy ze słoweńską siecią. Webinar odbędzie się 30 marca br. w godz. 10:00 – 11:30 (CET) w języku angielskim na Zoomie, ale będzie można również śledzić na YouTube.

Co dzieje się w Słowenii w kontekście inteligentnych wiosek? Jakie działania zostały już podjęte w celu wsparcia inteligentnych wiosek, co będzie w przyszłości? Inspirujące historie sukcesu inteligentnych wiosek ze Słowenii. Zapraszamy!

30 marca br., w godz. 10:00 – 14:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie planowane jest Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela.

Wydarzenie organizowane będzie pod patronatem Marszalka Województwa Mazowieckiego we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce,we współdziałaniu z Polską Agencją Inwestycji i HandluKrajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem seminarium jest przedstawienie przedsiębiorcom informacji dotyczących uwarunkowań prawnych, administracyjno-gospodarczych i logistycznych oraz praktycznych rozwiązań  związanych z procesem eksportu produktów do Izraela.

Monitoring trendów w innowacyjności

 

Monitoring trendów w innowacyjności stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI), realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 

Film z realizacji dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020

W latach 2014-2020 podejście to zostało wdrożone w ramach działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach inicjatywy LEADER:

 
  • W Polsce działało 291 LGD.
  • Podpisano łącznie ponad 23 tysiące umów na realizację projektów objętych
  • strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  • Zrealizowano liczne projekty służące rozwojowi rynków zbytu produktów i usług
  • lokalnych.
  • Powstało wiele inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
  • Powstało kilkanaście tysięcy nowych etatów.
  • Powstało kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw.
  • Także kilka tysięcy przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność.
  • Utworzono tysiące nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekty, w ramach podpisanych umów, będą realizowane do 2024 roku.

 

Prezentujemy film przedstawiający zrealizowane w różnych częściach kraju ciekawe i różnorodne projekty. Materiał zawierający ich realizację trwa ok. 9 min. Podjęto starania, które umożliwią zaprezentowanie filmu możliwie najszerszej grupie odbiorów, dlatego został on zrealizowany także w transkrypcji oraz w angielskiej wersji językowej.

 

Copyright by Paweł Słabik