NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Spotkanie inaugurujące: Test Dojrzałości Cyfrowej – formuła online

 

W imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu online, które inauguruje narzędzie, Test Dojrzałości Cyfrowej, które wspólnie opracowaliśmy z Fundacją Digital Poland.

 

30 maja 2023 r. w godz. 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie „Test Dojrzałości Cyfrowej – cyfryzacja polskich firm krok po kroku”, na które zostały zaproszone m.in. instytucje działające w cyfryzacji oraz oferujące wsparcie i rozwiązania dla przedsiębiorstw.

 

Agenda:

  • g. 10.00-10.10 Otwarcie spotkania: Test Dojrzałości Cyfrowej – przedstawienie narzędzia i potencjału wykorzystania dla firm
  • g. 10.10-10.30 Panel dyskusyjny: Cyfrowa dekada – ocena i dalsze perspektywy cyfrowego rozwoju polskich firm
    Moderator: Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland
  • g. 10.40-11.00 Panel dyskusyjny: Jak cyfryzacja może zwiększać produktywność i generować oszczędności w firmie?
    Moderatorka: Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju
  • g. 11.00-11.15 Zakończenie

Źródło: interankiety.pl

Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów

W dniu 03.04 .2023 LGD Razem dla Radomki podpisało umowę o powierzenia grantu dotyczącą realizacji zadania pn ” Opracowanie koncepcji Smart Villages w miejscowości Taczów„. Grantobiorcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie które reprezentowane było przez Pana Prezesa OSP Darka Pysiaka. Przygotowywana koncepcja Smart Villages to połączenia możliwości wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych , technologii cyfrowej z potrzebami mieszkańców miejscowości i potencjały historycznego Taczowa, dzięki innowacyjnemu podejściu.

Cyfrowy surogat świata realnego

Wyobrażając sobie zdalne życie w wirtualnych cyfrowych domenach, patrzymy głównie na trójwymiarowe grafiki wygenerowane w stylu gier komputerowych. Taką wizję snuł Mark Zuckerberg, przeobrażając Facebook w Meta. Jednak w praktyce bardziej pociągająca wersja cyfrowego świata, w którym dałoby się zanurzyć, może być związana z cyfrowym surogatem świata realnego.

 
Źródło: młodytechnik.pl

Wspólnym ich rysem wydaje się być rodzaj wirtualnej rzeczywistości, w którym można spotkać się z innymi ludźmi i wejść z nimi w interakcję. Aby wziąć udział czy też po prostu wejść do metawersum, trzeba mieć swoją internetową reprezentację nazywaną różnie, np. cyfrowym bliźniakiem. Ponieważ jednak ten termin upowszechnia się w odniesieniu do maszyn i systemów „nieożywionych”, przyjmijmy nieco starszy termin – awatar.

Umowa na realizację koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Chruślice w gminie Wolanów

To kolejna inicjatywa, polegająca na opracowaniu koncepcji smart village która przeprowadzona będzie na obszarze gmin z obszaru LGD Razem dla Radomki. Realizowana będzie na terenie miejscowości Chruślice w gminie Wolanów przez Koło Gospodyń Wiejskich Babki.pl z Chruślic.

 

 Głównym celem operacji będzie opracowanie idei koncepcji smart village dla wspomnianej miejscowości. Proces tworzenia wpłynie na aktywizację lokalnego społeczeństwa oraz ich uświadomienia w zakresie wykorzystania dotychczasowych zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju cyfryzacji, mobilności, czy też poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców, rozwój usług społecznych, czy też estetykę wykorzystania przestrzeni itp.

Smart Village dla Skrzyńska. Umowa na realizację koncepcji podpisana.

W ubiegły czwartek podpisana została umowa na realizację koncepcji Smart Village w miejscowości Skrzyńsko.

 

Projekt realizować będzie Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” oraz Urząd Miasta i Gminy Przysucha.

 

Umowę na realizację podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia: Prezes – Pani Anna Szyszka, Wiceprezes Zarządu – Pan Bogdan Rutkowski z Prezesem LGD Razem dla Radomki – Panem Cezary Nowek i Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz

 

Koncepcja Smart Wsi odnosi się do tych obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i posiadane zasoby. W Smart Villages tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Copyright by Paweł Słabik