NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

TIK a rozwój obszarów wiejskich UE


Technologie informacyjno – komunikacyjne stanowią cenne narzędzie rozwoju wsi, które oferuje szerokie możliwości, korzystne dla terenów wiejskich Europy. W unijnej polityce rozwoju obszarów wiejskich uznaje się potencjalne możliwości tych technologii i dlatego państwa członkowskie uwzględniają w swoich PROW pomoc finansową dla projektów w dziedzinie TIK.

Technologia szerokopasmowego dostępu do Internetu, na przykład, uznawana jest przez UE za jedno z niezbędnych narzędzi TIK, które wpłynie na długotrwały dobrobyt obszarów wiejskich. Niedawny przydział nowych środków EFRROW w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na rozszerzenie zasięgu usług szerokopasmowych na obszary wiejskie w całej Unii, w postaci zastrzyku 360,4 mln euro, ukazuje znaczenie tej kwestii.

Udział technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w projektach rozwoju wsi jest znaczny i obejmuje wiele różnych działań, takich jak: inwestycje w infrastrukturę internetową i usługi online; większe wykorzystanie urządzeń kontrolowanych komputerowo w przedsiębiorstwach wiejskich różnych branż; wykorzystanie potencjału technologii satelitarnych; doskonalenie umiejętności mieszkańców; dostarczanie nowych usług e-administracji; wykorzystanie zaawansowanych technologicznie produktów turystyki wiejskiej.

Te rodzaje zastosowań TIK mogą zwiększyć wydajność, konkurencyjność, postęp i zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Ponadto TIK mogą zostać wykorzystane, by zwiększyć przedsiębiorczość, pobudzić innowacyjność, podnieść efektywność praktyk zarządzania środowiskowego i poprawić jakość życia.

Krótko mówiąc, technologie te postrzegane są w UE jako niezbędne narzędzie mogące uwolnić potencjał obszarów wiejskich i sprawić, by stały się bardziej atrakcyjnym miejscem życia, pracy i odwiedzin. W niniejszej broszurze przedstawiono kilka przykładów różnych projektów EFRROW, które pokazują, jak wykorzystuje się TIK w państwach członkowskich, by osiągnąć powyższe cele w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji na temat priorytetów Unii w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako narzędzia rozwoju wsi można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/employment/ict/index_en.htm).

Pełny dokument do pobrania tutaj

Żródło: www.enrd.ec.europa.eu

Copyright by Paweł Słabik