NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie dedykowane Forum Instytucji Otoczenia Biznesu na Mazowszu

24 marca br. przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) miał okazję uczestniczyć w spotkaniu Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działającym na rzecz innowacyjności na Mazowszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Tematem kluczowym były przygotowania do projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP. Omówiono kwestie organizacyjne czyli konieczność weryfikacji danych do współpracy zawartych w Porozumieniach w sprawie współpracy z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” realizowanego w latach ubiegłych, a mogącego być kontynuowanym w nowej formule także w latach przyszłych. Od dwóch lat także LGD „Razem dla Radomki” jest członkiem Forum IOB i sieci MSODI.

 

Działania planowane do realizacji w ramach nowego projektu dedykowane są Instytucjom Otoczenia Biznesu i obejmują m.in. kreowanie nowych standardów usług proinnowacyjnych oraz pomoc w ich wprowadzeniu na rynek z zastosowaniem systemu grantowego wobec IOB. Wsparcie, nakierowane na profesjonalizację usług, ma spowodować zaistnienie na rynku usług spełniających kryteria ich odbiorców będących lub wchodzących na ścieżkę działań proinnowacyjnych. Z drugiej strony, usługi mają być wsparciem „uszytym na miarę” dla MŚP umożliwiającym ich rozwój zgodnie z tendencjami rozwoju regionu, określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

 

Informacje nt. funkcjonowania Forum IOB i dalszych prac nad projektem będą zamieszczane na stronie internetowej: innowacyjni.mazovia.pl oraz na naszej stronie: www.innowacyjnaradomka.pl.

Copyright by Paweł Słabik