NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” – 03.09.2012r. szkolenie odbędzie się w Radomiu.

 

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to złożony proces inwestycyjny. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców organizujemy szkolenie specjalistyczne, które pomoże Państwu właściwie przegotować się do aplikowania o dofinansowania, w szczególności przygotować niezbędny załącznik do wniosku jakim jest studium wykonalności.

 

Ankiety zgłoszeniowe na szkolenie należy przesyłać wyłącznie droga mailową na adres szkoleniaradom@mazowia.eu Dodatkowo informujemy, że o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie mogą zostać zakwalifikowane tylko 2 osoby z danej instytucji, kolejne osoby z instytucji mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc na szkoleniu na dwa dni przed jego rozpoczęciem.

 

Ankieta zgłoszeniowa

Program szkolenia

Regulamin

Copyright by Paweł Słabik