NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polski Produkt PrzyszłościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” (PPP) organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Konkurs i promocja laureatów współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych, a także indywidualnych wynalazców z krajów Unii Europejskiej.

 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

  • „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymają statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”, oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą, m.in. poprzez udział w targach oraz obecność produktu w prestiżowym Katalogu Laureatów.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie www.ppp.pi.gov.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik