NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Wzmocnienie potencjału ośrodków innowacji

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” oferuje 10 wybranym ośrodkom innowacji indywidualną pomoc ekspercką w diagnozie sposobu funkcjonowania danego ośrodka, przedstawienie rekomendacji oraz przygotowanie do wdrożenia i/lub wdrożenie rozwiązań wypracowanych w poprzednich działaniach Inicjatywy i identyfikacja potrzeb danego ośrodka na wprowadzenie nowych rozwiązań.

 

Oferta doradztwa obejmuje następujące elementy:

  • Diagnostyczny (40 godzin pracy dwóch ekspertów, zebranie danych o ośrodku, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, interaktywne prace warsztatowe z uczestnikami oraz prezentacja raportu).
  • Wdrożeniowy (W wyniku prac diagnostycznych zostanie ustalony z ośrodkiem zakres serii 3 seminariów wdrożeniowych).

Więcej na stronie: www.pi.gov.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik