NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Trwa II edycja Konkursu Słowa dla Innowacji!

Konkurs Słowa dla Innowacji adresowany jest do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki oraz podejmowane przez ludzi świata nauki. Innowacją jest zmiana dająca nową jakość, tworząca nowy produkt, usługę lub wprowadzająca ich ulepszenie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie, by wiedza o innowacjach i ich szerokim zastosowaniu była dostępna nie tylko dla wąskiego grona specjalistów i wynalazców, ale także dla ogółu społeczeństwa.

 

Zgłoszenia konkursowe można składać do 16 grudnia br. osobiście lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Słowa dla Innowacji”.

formularz zgłoszeniowy dostępny jest: tutaj

 

Żródło oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ppp.pi.gov.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik