NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Odnawialne Źródła Energii gminy Miechów

Miechów należy do miast i gmin w Polsce, która od kilku lat prowadzi prace nad propagowaniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Efektem tych działań jest poprawa koniunktury w rolnictwie. Gmina uzyskuje przy tym wymierne efekty ekologiczno – energetyczne. W wyniku ekologicznej strategii w 2008r w Gminie otwarto Centrum Energii Odnawialnej, które powstało przy udziale środków unijnych w ramach programu INTERREG III B CADSES.

 

Prezentacja OZE gminy Miechów do pobrania: tutaj

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik