NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

W LUTYM br. odbędzie się Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym o atrakcyjne nagrody rzeczowe będzie walczyło 5 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości powołanych w ramach realizowanego od października 2010 roku projektu „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ”. Każdy z Klubów poza prezentacją innowacyjnego scenariusza zadania konkursowego weźmie udział także w konkursie wiedzy nt. praktycznego zastosowania TRIZ w domu, szkole, pracy, firmie. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – partner projektu.
 
W realizacji Projektu uczestniczą także Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii z siedzibą w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Perły Czarnej Nidy”.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik