NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Raport – Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywa rozwoju

Logo_-_Fundacja_EuCP_mFundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości wspólnie z PAN-em i Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała raportu – „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywa rozwoju”. W raporcie, poza diagnozą, została zawarta analiza systemu instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności a także podano rekomendacje na przyszłość. Zachęcamy do lektury Raportu.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik