NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Rozpoczęcie naborów wniosków – tzw. Małe projekty

Logo - Razem dla RadomkiRównolegle z naborami prowadzonymi dla osób fizycznych, rolników, domowników gospodarstw rolnych  zainteresowanych rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców działających na obszarze Gmin – Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 30 marca r do 27 kwietnia 2012 roku w Biurze LGD „Razem dla Radomki” przyjmowane są wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach działaniach „Małe projekty” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik