NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

„Przedsiębiorczość wiejska” – e-biuletyn Centrum Doradztwa Rolniczego

Logo - CDR_mZachęcamy do lektury pierwszego numeru e-biuletynu „Przedsiębiorczość wiejska” wydawanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego, poruszającego tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem wydawnictwa internetowego jest wskazanie ogólnych założeń i możliwości w zakresie tworzenia small-businessu na obszarach wiejskich oraz wymiana doświadczeń pomiędzy regionami. Poprzez przygotowanie publikacji redakcja pragnie przedstawić czytelnikom argumenty i wiedzę pomocną w zachęcaniu mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia decyzji związanej z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, wskazać teorię z tego zakresu oraz przykłady sukcesów i dobrych praktyk.

 

„Przedsiębiorczość wiejska” (numer 1/2012 r.)

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik